Bài giảng1.3 Kê khai thuế môn bài hàng năm

A. Căn cứ pháp lý
• Nghị định của chính phủ số75/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 Về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.
• Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính thực hiện nghị định 75
• Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính
• 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn luật quản lý thuế
• Nghị định 139/2016 NĐ- CP và thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn nộp thuế môn bài năm 2017

B. Đối tượng nộp thuế môn bài

Trước khi tìm hiểu về đối tượng phải thuế môn bài. Các bạn cần hiểu ” Khái niệm về thuế môn bài là gì?”
=> Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là một định nghạch đánh vào Giấy phép kinh doanh( môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Đối tượng phải nộp thuế môn bài
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
2. Tổ chức được thành lập theo Luật của Hợp tác xã
3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của Pháp Luật
4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp , lực lượng vũ trang nhân dân.
5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất kinh doanh
6. Chi nhánh, văn phòng, đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại khoản 1,2,3,4 và 5 của Điều này ( Nếu có )
7. Cá nhân, nhóm cá nhân, Hộ gia đình sản xuất kinh doanh
Mức đóng lệ phí môn bài năm 2017
Mức thuế môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ

Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế TNCN theo quy định của pháp luật về Thuế TNCN.
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nêu tại khoản này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để tính mức thu thuế môn bài sẽ là doanh thu tính thuế TNCN của năm tước liền kề với năm tính lệ phí môn bài.
Tại điều 4 của Nghị định 139/2016 NĐ- CP và thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

Lưu ý:
Kê khai,Nộp thuế môn bài cả năm: Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong 06 tháng đầu năm
Kê khai,Nộp 50% mức thuế môn bài că năm: Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong 06 tháng cuối năm.
Ví dụ: Công ty IBOSS thành lập ngày 12/08/2017 với mức vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký kinh doanh là 1.500.000.000 đồng thuế môn bài phải nộp năm 2017 sẽ là : 2.000.000 đồng. Nhưng công ty IBOSS thành lập ngày 12/08/2017 Mức thuế môn bài năm 2017 công ty IBOSS phải nộp là:
50% x 2.000.000 = 1.000.000 đồng

C. Thời gian nộp tờ khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài

Thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền thuế môn bài ?
Căn cứ pháp lí: Theo khoản 2 điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Hình thức khai thuế môn bài hàng năm:

• Trường hợp 1: Đối với cơ sở kinh doanh vừa thành lập thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thời gian kê khai cũng chính là thời nộp thuế môn bài. Chúng ta sẽ nộp thuế môn bài qua mạng.

• Trường hợp 2: Đối với cơ sở đang hoạt động kinh doanh có mức thuế môn bài phải nộp năm. Không có sự thay đổi so với năm trước thì người nộp thuế không phải nộp Tờ khai thuế môn bài, mà chỉ phải nộp tiền thuế, hạn nộp là ngày 30/1 đầu năm tài chính.

Ví dụ: Năm 2014 , Cty kế toán thuế Appa có vốn điều lệ là 2 tỷ và bậc thuế môn bài là bậc 3 nộp 1,5 triệu. Sang năm 2015 thì không cần lập tờ khai thuế môn bài mà vẫn lấy tiền đi nộp từ 1/1/2015 đến 30/01/2015 là 1,5 triệu. Đến năm 2017 thì thay đổi mức thuế môn bài nên công ty phải nộp mức thuế môn bài là : 2.000.000 đồng.

• Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế (như thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư…) làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài. Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. (Nộp tờ khai này là để nộp tờ khai để nộp thuế môn bài cho năm tiếp theo)

Ví dụ: Năm 2016 , Công ty kế toán thuế IBOSS có vốn điều lệ là 2 tỷ và bậc thuế môn bài là bậc 3 nộp 1,5 triệu nhưng năm 2016 công ty có tăng vốn điều lệ lên 5 tỷ thì từ lúc thay đổi đến 31/12/2016 phải làm tờ khai thuế môn bài năm 2016. Sang năm 2017 thì không cần lập tờ khai thuế môn bài nữa mà lấy tiền để nộp thuế môn bài là: 2 triệu (từ 1/1/2017 đến 30/01/2017).

D.Cách Lập tờ khai thuế môn bài và gửi tờ khai qua mạng
Bước 1: Bấm đúp vào tượng Internet Explorer

+ Tên đăng nhập: nhập MST của doanh nghiệp
+ Mật khẩu: nhập mật khẩu đăng nhập vào tài khoản (do Tổng cục thuế cấp cho các bạn khi các bạn mua token)

+ Đối tượng: chọn Người nộp thuế
+ Bấm chọn Đăng nhập -> hiện ra cửa sổ sau:

Bước 2: Đối với công ty mới thành lập phải thực hiện đăng ký các loại tờ khai trước khi các bạn lập tơ khai thuế. Với bài này thì các bạn đang thực hiện nộp thuế môn bài
+ Chọn TÀI KHOẢN

 

+ Bấm Chấp nhận ( Nếu chọn sai tờ khai thì bấm Chọn lại quay trở lại màn hình đăng ký tờ khai để chọn tờ khai đúng). Tương tự đối với các tờ khai thuế khác cũng đăng ký giống tờ khai thuế môn bài.
+ Sau khi đăng ký xong, màn hình sẽ hiện lên danh sách những tờ khai đã đăng ký để nộp qua mạng

Bước 3: Sau khi đăng ký tờ khai thuế môn bài 01/MBAI kế toán tiến hành lập tờ khai thuế Môn bài trực tiếp trên trang điện tử: www.nhantokhai.gdt.gov.vn như sau:
+ Chọn KÊ KHAI TRỰC TUYẾN -> Màn hình hiện ra cửa sổ như sau:

+ Tờ khai: Bấm chọn 01/MBAI – Tờ khai thuế môn bài
+ Cơ quan thuế: Chi cục thuế quản lý (mặc định không chọn)
+ Loại tờ khai: Bấm chọn Tờ khai chính thức
+ Kỳ kê khai: Nhập năm kê khai thuế môn bài
+Bấm Tiếp tục -> Màn hình hiện ra Mẫu tờ khai thuế môn bài để điền thông tin như sau:

+ Dựa vào vốn đăng ký trên giấy phép kinh doanh nhập vào ô Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng + Enter -> Tờ khai tự động chọn đúng bậc thuế, mức thuế môn bài tương ứng với vốn đăng ký vừa nhập, sau đó Ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật vào ô NGƯỜI KÝ.
+ Tiếp tục chọn Hoàn thành kê khai -> Màn hình hiện ra tờ khai thuế Môn bài đã kê


Sau khi gắn token tiếp tục chọn Ký và nộp tờ khaiSau khi kiểm tra thông tin trên tờ khai đã đúng kế toán gắn thiết bị chữ ký số (token) vào máy tính để ký tờ khai

+ Sau đó màn hình hiện ra và bạn Nhập Mã Pin (Do Cty chữ ký sổ gửi cho bạn) , và chọn nút chấp nhận

+ Màn hình thông báo Đã ký thành công -> chọn Gửi tờ khai -> Khi gửi xong màn hình thông báo đã gửi tờ khai thành công.

Bước 4: Kế toán kiểm tra Mail đã đăng ký với thuế sẽ nhận được thông báo của Tổng cục thuế gửi là đã xác nhận hồ sơ khai thuế đã gửi qua mạng thành công.

Bước 5: Hoặc kế toán có thể kiểm tra xem là tờ khai đã nộp cho thuế thành công hay chưa? bằng cách vào Mục tra cứu=> Chọn Tờ khai cần tra cứu=> Sau đó chọn nút tra cứu=> Sẽ thấy kết quả là tờ khai của mình đã nộp hay chưa, xem hình bên dưới để thấy từng bước làm:

E. Nộp tiền thuế môn bài
Có 2 cách nộp:

Cách 1: Nộp trực tiếp tiền mặt tại ngân hàng mà được kho bạc nhà nước ủy quyền
Chúng ta đem tiền đến Ngân hàng mà được kho bạc nhà nước ủy quyền và nộp tiền, sau đó ngân hàng cấp cho chúng ta giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Cách 2: Nộp tiền thuế môn bài bằng điện từ
Phần nộp tiền thuế môn bài bằng điện tử, các bạn xem tại bài viết cách nộp thuế bằng tiền tử để hiểu rõ (trong đó có thuế môn bài). Các bạn tham khảo video sau nhé: