Bài giảng2.39 Chi tiền tiếp khách của bộ phận Đầu tư cho công ty Mặt Trời Đỏ

NGHIỆP VỤ CHI TIỀN TIẾP KHÁCH CỦA PHÒNG ĐẦU TƯ CHO CÔNG TY MẶT TRỜI ĐỎ
1. Nghiệp vụ

29/10/2016  Chi tiền tiếp khách của bộ phận đầu tư cho công ty Mặt Trời Đỏ số tiền 6.600.000 đ

Nghiệp vụ này tương tự như nghiệp vụ chi tiền tiếp khách của bộ phận kiểm toán  vì vậy các bạn tham khảo và làm tương tự như video  dưới đây:

2.Chứng từ

Chứng từ gốc gồm có: Hóa đơn GTGT, phiếu chi

3. Phân tích nghiệp vụ

Đây là khoản chi phí cho bộ phận tư vấn kiểm toán và là loại hình dịch vụ vì vậy khoản chi phí này sẽ được tính vào chi phí trực tiếp để tạo nên giá vốn của dịch vụ tư vấn đầu tư

4. Định khoản

Nợ TK 1541: 6.000.000 đ
Nợ TK 1331:600.000 đ
Có TK 1111: 6.600.000 đ