Chương trình “Những con số yêu thương”

 1. Mục tiêu, sứ mệnh

Chương trình “ Những con số yêu thương” được khởi xướng từ Cổng thông tin Kế toán thực hành – ACGO là nơi chia sẻ kiến thức kế toán thực tế sát với yêu cầu của doanh nghiệp cho các bạn sinh viên, những người mới bắt đầu và những nhân viên đang làm kế toán.

Cổng thông tin đã chung tay góp sức cùng với các nhà hảo tâm gây dựng lên quỹ khuyến học “ Những con số yêu thương”. Với mong muốn khuyến khích các bạn sinh viên thuộc khối ngành Kế toán – Tài chính có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và đã đạt thành tích học tập và rèn luyện tốt trong năm học.

2. Đơn vị đồng hành thực hiện chương trình

Cổng thông tin chủ trì, phối hợp cùng các nhà hảo tâm gây quỹ khuyến học “ Những con số yêu thương” hỗ trợ  cho  các bạn sinh viên thuộc khối ngành Kế toán – Tài chính vượt khó đi lên trong học tập và phòng công tác sinh viên các trường Đại học, cao đẳng.

3. Nội dung Chương trình

Chương trình “Những con số yêu thương”  hướng tới hỗ trợ các bạn sinh viên thuộc khối ngành Kế toán – Tài chính gặp hoàn cảnh khó khăn được thực hiện tại các trường đại học, cao đẳng bằng cách phối hợp với Phòng công tác sinh viên của trường để thu thập lấy thông tin các sinh viên làm cơ sở đánh  giá và xem xét các chỉ tiêu để chọn ra các bạn sinh viên phù hợp

Cùng với quỹ khuyến học “Những con số yêu thương”  được gây dựng từ việc chung tay góp sức của Cổng thông tin và các nhà hảo tâm sẽ được trích ra theo từng năm học để trao cho các bạn sinh viên xứng đáng. Mỗi bạn sinh viên sẽ nhận được học bổng khuyến học là 3.000.000 đ/năm

Những con số yêu thương” là Chương trình được thực hiện tại các trường đại học, cao đẳng đồng thời trên website Cụ thể:

+ Tại Trường  đại học, cao đẳng

Vào cuối mỗi năm học “Những con số yêu thương” sẽ tìm ra và trao tặng học bổng tới các bạn sinh viên thuộc khối ngành Kế toán – Tài chính phù hợp theo các tiêu chí đã nêu trên.

+ Cổng thông tin

Chia sẻ thông tin các bạn sinh viên thuộc khối ngành Kế toán – Tài chính có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được học bổng và thông tin của các nhà hảo tâm đã đóng góp vào quỹ khuyến học “Những con số yêu thương”

4. Nguyên tắc hoạt động

“Những con số yêu thương” là Chương trình khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận. Toàn bộ số tiền  nhận được từ các nhà hảo tâm sẽ được chuyển để hỗ trợ các bạn sinh viên vào cuối các năm học, không dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Chương trình đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng trong việc quản trị dữ liệu và điều phối các khoản tiền hỗ trợ của nhà hảo tâm tới các hoàn cảnh khó khăn.

5. Dữ liệu sinh viên vượt khó

Các bạn sinh viên vượt khó thuộc khối ngành Kế toán – Tài chính từ các trường đại học cao đẳng tham gia được nhà trường chọn lọc và giới thiệu đảm bảo tính đúng đắn và chính xác. Danh sách sinh viên phù hợp với các tiêu chí đặt ra sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin.

6. Điều kiện nhận học bổng khuyến học

Cá nhân được xét học bổng phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chí sau:

  • Là sinh viên thuộc khối ngành Kế toán – Tài chính từ các trường đại học cao đẳng tham gia Chương trình.
  • Kết quả học tập năm học 2016-2017 đạt loại Khá;
  • Gia đình là hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cụ thể như sau: mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa hoặc cha mẹ bị tàn tật, tâm thần, mắc bệnh hiểm nghèo nên mất khả năng lao động, không có nguồn chu cấp ăn học;
  • Sinh viên chưa được nhận học bổng nào của các cơ quan, tổ chức khác trong năm 2016-2017 (tính đến thời điểm xét trao học bổng vào đầu tháng 9 năm 2017).

7. Cách thức các nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ

Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đều có thể tham gia. Cụ thể:

  • Bước 1: Các nhà hảo tâm có thể vào Cổng thông tin vào mục “ Những con số yêu thương”, để đăng ký khi muốn hỗ trợ.
  • Bước 2: Khi hoàn thành bản đăng ký nhà hảo tâm thực hiện chuyển tiền tới tài khoản chương trình tại Ngân hàng chính sách xã hội …………. để hỗ trợ các bạn sinh viên nghèo.
  • Bước 3: Danh Sách các nhà hảo tâm và các bạn sinh  viên thuộc khối ngành Kế toán – Tài chính từ các trường đại học cao đẳng tham gia  nhận  học bổng khuyến học sẽ được cập nhật trên website cùng với số tiền ủng hộ và số tiền các bạn sinh viên  nhận được gắn liền với mốc thời gian cụ thể.
  • Trường hợp các nhà hảo tâm không đăng ký trên website nhưng vẫn gửi tiền đến tài khoản của Chương trình, Cổng thông tin thực hiện điều phối số tiền hỗ trợ đến các bạn sinh viên vượt khó.