Đào tạo kế toán thực hành

Trong phần kế toán thực hành, sinh viên sẽ được học theo từng mô hình doanh nghiệp cụ thể như : doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp kinh doanh xây lắp.

Với mỗi doanh nghiệp cụ thể, bộ số liệu mẫu nhằm khái quát tất cả các nghiệp vụ kinh doanh thực tế (ví dụ như : tiền mặt, ngân hàng, nhập xuất hàng hóa – vật tư, TSCĐ ….) Đồng thời, khóa học đi từ các nghiệp vụ chi tiết đến tổng hợp, sau đó vào sổ chi tiết liên quan dựa trên các phần mềm trên thị trường như MISA/FAST hay BRAVO… và cuối cùng lập được lên báo cáo tài chính. Với hệ thống các video và nghiệp vụ hạch toán kế toán được xây dựng chi tiết theo từng mô hình của các doanh nghiệp, chúng tôi tin rằng sinh viên có thể hoàn thành công việc được giao, sau khi doanh nghiệp tuyển dụng.

I. Mục đích

 • Nắm bắt các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp
 • Hiểu và hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính
 • Lập báo cáo tài chính thành thạo
 • Thực hành thành thạo công việc quyết toán thuế cuối năm
 • Biết cách nhập liệu và khai thác các báo cáo trên phần mềm

II. Đối tượng

 • Sinh viên mới ra trường muốn tìm việc làm tại doanh nghiệp
 • Nhân viên kế toán cần làm chủ các phần hành kế toán trong đơn vị
 • Người chưa có kiến thức kế toán nhưng có mong muốn đi làm

III. Nội dung

 1. Giới thiệu tổng quan về mô hình doanh nghiệp thương mại sẽ tiếp cận. Giúp học viên tìm hiểu về những quy tắc kế toán, tình hình sản xuất kinh doanh năm trước của doanh nghiệp đó.
 2. Hướng dẫn học viên phân biệt hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra trong doanh nghiệp. Hướng dẫn cách xem BCTC của năm trước và cách kết chuyển số dư của các tài khoản sang năm tiếp theo.
 3. Hệ thống toàn bộ nội dung về nghiệp vụ kế toán thực tế (các nghiệp vụ thực tế xảy ra và cách hạch toán). Các tình huống kế toán phức tạp.
 4. Viết hóa đơn đến phân loại chứng từ, kẹp chứng từ, hạch toán ghi chép sổ sách
 5. Trích và lập bảng khấu hao, bảng phân bổ chi phí trả trước,
 6. Lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho cuối kỳ, cách tính giá vốn xuất kho
 7. Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ
 8. Chấm công, tính lương, trích bảo hiểm và tính thuế TNCN
 9. Xây dựng định mức và lập bảng tính giá thành, thẻ tính giá thành, sổ chi phí SXKD …
 10. Thực hiện hạch toán các bút toán cuối kỳ
 11. Lên Báo cáo tài chính, làm quyết toán thuế cuối năm, in sổ sách các tài khoản
 12. Hướng dẫn về đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp từ Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, XNK, Xây lắp
 13. Khai thác các báo cáo tài chính cuối năm gồm:

+ Bảng Cân đối kế toán
+ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
+ Bảng Cân đối số phát sinh
+ Quyết toán thuế TNDN
+ Quyết toán thuế TNCN
+ Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách
+ Thuyết Minh báo cáo tài chính
+ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
+ Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

IV. Cách học

 • Nắm chắc được mô hình của doanh nghiệp, chú ý các đặc điểm riêng có của doanh nghiệp
 • Hiểu các nghiệp vụ hạch toán kế toán, so sánh với các kiến thức được học trong nhà trường
 • Xem kỹ các chứng từ kế toán (phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn, hợp đồng, phiếu nhập xuất… )
 • Sau khi đã xem hết video, download bộ nghiệp vụ mẫu và thực hành trên phần mềm online hoặc offline, sau đó so sánh kết quả
 • Trong quá trình học, nếu chưa hiểu hoặc có ý kiến đóng góp cho bài giảng hiệu quả hơn, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp hoặc gửi ý kiến và yêu cầu về email – contact@acgo.vn

V. Danh sách các khóa học : Bạn click vào đường link “Tham gia học”

 

Tên khóa học
Kế toán thương mại dịch vụ Tham gia học
Thực hành khai báo thuế Tham gia học