Thực hành khai báo thuế

Nghiệp vụ khai báo thuế là công việc hàng tháng và quyết toán thuế vào cuối niên độ và nhân viên kế toán cần phải thông thạo. Luật thuế có nhiều và thường xuyên thay đổi phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp. Hiểu công việc cụ thể của một kế toán thuế trong doanh nghiệp thực tế, giúp các bạn hình dung là một kế toán thuế các bạn sẽ phải làm những việc gì?
Khóa học cung cấp phương pháp thực hành đầy đủ kỹ năng từ đó kê khai và quyết toán thuế một cách tự tin và đúng theo quy định về thuế – không để xảy ra sai sót.

1. Đối tượng

 • Sinh viên chuyên ngành kế toán, nhân viên chưa biết kế toán thuế hoặc đã biết kế toán thuế nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế.
 • Nhân viên đang công tác kế toán tại các doanh nghiệp có mong muốn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của mình..
 • Các đối tượng khác cần trang bị kiến thức về khai báo thuế để làm việc.

2 . Mục tiêu

 • Nắm rõ qui định về công tác quản lý thuế, kê khai thuế của doanh nghiệp.
 • Hình thành kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực khai báo thuế cho doanh nghiệp.
 • Có khả năng thực hiện công tác kê báo thuế cho doanh nghiệp theo đúng yêu cầu của cơ quan thuế. Ghi nhận đầy đủ đối với các hóa đơn GTGT, kê khai hợp lý thuế GTGT hàng tháng, thuế TNCN và TNDN hàng quý và hàng năm, xử lý tốt các tình huống phát sinh thực tế và bất thường với cơ quan thuế và cơ quan chức năng liên quan

3. Nội dung

3.1 Tổng quan về các loại thuế

 • Luật quản lý thuế
 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
 • Thuế xuất nhập khẩu (XNK)
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

3.2 Hóa đơn

+ Làm thủ tục đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn.
+ Thực hành viết hóa đơn GTGT, xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn hay cháy, mất, hỏng, xử lý khi gặp phải hóa đơn của công ty bỏ trốn …
+ Dạy cách lập hóa đơn trong những trường hợp đặc biệt như: khuyến mại, giảm giá, chiết khấu thương mại…
+ Xử lý tình huống liên quan đến hóa đơn để chúng luôn hợp lý, hợp lệ, hợp pháp.
+ Hướng dẫn cách sắp xếp hóa đơn khoa học nhất để thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu khi làm sổ sách, báo cáo cũng như giải trình với cơ quan thuế khi xuống thanh kiểm tra tại doanh nghiệp.
+ Thực hành làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

3.3 Kê khai thuế môn bài hàng năm

+ Hướng dẫn cách tính thuế môn bài
+ Cách làm tờ khai, cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

3.4 Kê khai GTGT (Thuế giá trị gia tăng) hàng tháng

+ Hướng dẫn cách xác định các hóa đơn được khấu trừ hay không được khấu trừ theo điều kiện của Luật thuế GTGT. Xử lý các tình huống thực tế liên quan đến khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
+ Cách lấy, cân đối hóa đơn đầu ra – đầu vào sao cho hợp lý với tình hình của doanh nghiệp.
+ Thực hành kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.
+ Cách gửi tờ khai thuế qua mạng.
+ Cách kê khai bổ sung thuế GTGT khi gặp phải sai sót.

3.5 Kê khai thuế TNCN (Thuế thu nhập cá nhân) hàng quý (Tháng 3, Tháng 6, Tháng 9 và tháng 12)

+ Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân, cách đăng ký mã số thuế TNCN qua mạng.
+ Tìm hiểu kỹ về các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN và cách thể hiện các khoản phụ cấp được miễn thuế trên hợp đồng lao động, quy chế lương thưởng để “tối ưu” số thuế TNCN phải nộp ở mức thấp nhất.
+ Làm thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc, cam kết thu nhập, khấu trừ thuế.
+ Thực hành kê khai thuế TNCN trên phần mềm HTKK và gửi qua mạng.

3.6 Kê khai tạm nộp thuế TNDN hàng quý

+ Cách xác định chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN.
+ Cách lấy và bảo vệ chi phí, tiết kiệm chi phí thuế.
+ Xử lý các tình huống thực tế liên quan đến bảo vệ chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
+ Thực hành tạm tính thuế TNDN theo quý.

3.7 Quyết toán thuế

– Hướng dẫn và thực hành làm tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
– Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân vào cuối năm.

Trên đây là những kỹ năng chính của một người kế toán cần thành thạo ngoài ra các bạn cần biết cách cập nhật thông tin mới nhất về thuế để kịp thời thực hiện tránh sai sót và đảm bảo không bị xử phạt vi phạm