Ba phương pháp tối ưu hóa thuế năm 2015

Giảm thiểu tối đa số tiền thuế phải nộp cho doanh nghiệp mà không khai khống, làm giả hóa đơn chứng từ, không TRỐN THUẾ có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều anh chị kế toán cũng như doanh nghiệp quan tâm và muốn tìm ra câu giải đáp phù hợp.

Khóa học Lập kế hoạch thuế – Tối ưu hóa số thuế phải nộp do trung tâm đào tạo Giám Đốc Tài Chính CleverCFO tổ chức là chìa khóa giúp bạn giải bài toán kiểm soát chi phí thuế của mình thông qua các tình huống thực tế và các thảo luận mở về các vướng mắt mà cá nhân, doanh nghiệp bạn đang trăn trở