Bài giảng1.3 Hướng dẫn khai báo hệ thống tài khoản

Khai báo hệ thống tài khoản

Phần mềm đã tự động ngầm định thiết lập sẵn hệ thống tài khoản theo thông tư 200 hoặc theo thông tư 133 căn cứ vào thông tin đã được khai báo khi Tạo dữ liệu kế toán. Muốn thêm mới các tài khoản chi tiết của các tài khoản này để theo dõi theo nhu cầu của đơn vị , thực hiện các bước sau:

Cách thao tác

•Tại màn hình danh sách hệ thống tài khoản, chọn chức năng Thêm trên thanh công

Khai báo thông tin về tài khoản cần khai báo tại phần Thông tin chung => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
Với các tài khoản có liên quan đến ngoại tệ (1112, 1122, 1132, 131…) nếu muốn theo dõi theo ngoại tệ, khi khai báo kế toán sẽ tích chọn vào phần thông tin Có hạch toán ngoại tệ:
Trường hợp TK không được tích chọn Có hạch toán ngoại tệ, khi hạch toán trên chứng từ nếu chọn loại tiền khác đồng tiền hạch toán thì sẽ không ghi sổ được chứng từ.
Với những tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết (112, 131, 141, 331…) khi khai báo kế toán sẽ tích chọn thông tin cần theo dõi tại phần Theo dõi chi tiết theo:
Ví dụ: TK 131 được tích chọn chi tiết theo Đối tượng – Khách hàng => mỗi khi hạch toán chứng từ có liên quan đến TK 131, hệ thống sẽ yêu cầu phải chọn thông tin đối tượng thì mới có thể cất giữ được chứng từ.
Với các thông tin chi tiết cần theo dõi như: Đối tượng THCP, Công trình, Đơn đặt hàng, Hợp đồng bán, Khoản mục CP, Đơn vị và Mã thống kê, kế toán có thể lựa chọn một trong hai giá trị sau:
▪Chỉ cảnh báo => nếu hạch toán chứng từ mà không chọn giá trị, khi ghi sổ chứng từ hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo nhưng vẫn cho ghi sổ.
▪Bắt buộc nhập => nếu hạch toán chứng từ mà không chọn giá trị, khi ghi sổ chứng từ hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo và không cho ghi sổ.

Tìm Nhanh tài khoản

Cách thao tác

•Nhấn chuột vào biểu tượng trên giao diện khai báo có thông tin liên quan đến tài khoản kế toán, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng (hoặc nhấn phím F3):

•Sau khi chọn xong tài khoản, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.