Bài giảng1.4 Hướng dẫn khai báo cơ cấu tổ chức

Khai báo cơ cấu tổ chức
Việc khai báo cơ cấu tổ chức này giúp các bạn có được một danh sách các bộ phận phòng ban hay chi nhánh của doanh nghiệp để sử dụng hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp

Cách thao tác
-Khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là Tổng công ty/Công ty

-Khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là Chi nhánh

-Khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là: Văn phòng/Trung tâm, Phòng ban, Phân xưởng, Nhóm/Tổ/Đội

Các bạn thực hiện như sau:

1.Khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là Tổng công ty/Công ty

Mỗi doanh nghiệp sẽ chỉ có một cơ cấu với cấp tổ chức là Tổng công ty/Công ty. => Cơ cấu này sẽ được phần mềm tự động sinh ra khi kế toán thực hiện tạo một dữ liệu kế toán mới và nó tương đương với cấp tổ chức lớn nhất của doanh nghiệp. Với trường hợp này kế toán sẽ chọn chức năng Sửa trên thanh công cụ, nếu muốn bổ sung, thay đổi thông tin về doanh ngiệp:
• Thông tin chung cho phép khai báo các thông tin về doanh nghiệp => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

•Thông tin lên báo cáo, chứng từ cho phép khai báo các thông tin về doanh nghiệp và người ký sẽ hiển thị các chứng từ hoặc báo cáo được in ra.

Đặc điểm hoạt động, chế độ kế toán cho phép khai báo các thông tin phục vụ cho việc hiển thị dữ liệu trên tab Thông tin chung của báo cáo Thuyết minh tài chính.

Sau khi bổ sung xong thông tin, nhấn Cất.

 

2.Khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là: Văn phòng/Trung tâm, Phòng ban, Phân xưởng, Nhóm/Tổ/Đội

Kế toán chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin phòng ban/bộ phận, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các phòng ban/bộ phận không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

3.Khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là Chi nhánh khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là Chi nhánh

Chỉ có thể khai báo các cơ cấu có cấp tổ chức là Chi nhánh trong trường hợp trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung có tích chọn thông tin Có chi nhánh. Khi đó kế toán chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:
• Thông tin chung cho phép khai báo các thông tin về chi nhánh => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Thông tin lên báo cáo, chứng từ cho phép khai báo các thông tin về đơn vị và người ký sẽ hiển thị các chứng từ hoặc báo cáo được in ra.

Sau khi khai báo xong thông tin về chi nhánh, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Khi khai báo cơ cấu thuộc cấp tổ chức Chi nhánh, phải khai báo thông tin đó là chi nhánh độc lập hay phụ thuộc.

2. Với các chi nhánh hạch toán độc lập hoặc chi nhánh hạch toán phụ thuộc có tích chọn thông tin Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng, hệ thống sẽ cho phép lập Tờ khai thuế GTGT và TTĐB riêng theo từng chi nhánh.

3. Để sửa lại thông tin chi nhánh, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

4. Đối với các chi nhánh không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.