Bài giảng1.6 Hướng dẫn khai báo danh mục kho, vật tư hàng hóa, dịch vụ và nhóm vật tư hàng hóa

Khai báo danh mục kho, vật tư hàng hóa, dịch vụ và nhóm vật tư hàng hóa

Dưới đây là hướng dẫn trên Misa sme.net2017

1.Khai báo kho

Cho phép quản lý danh sách các kho vật tư, hàng hoá, phục vụ cho công tác khai báo vật tư, hàng hoá trong doanh nghiệp, Cho phép khai báo thông tin về từng kho quản lý vật tư, hàng hoá, dịch vụ.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Kho.

•Tại màn hình danh sách kho, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Khai báo các thông tin về kho => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

•Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin một kho, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các kho không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

2.Khai báo danh mục Vật tư hàng hoá

Danh mục vật tư, hàng hoá cho phép quản lý toàn bộ vật tư, hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ liên quan đến hoạt động mua, bán hàng hoá, nhập xuất kho vật tư, hàng hoá, CCDC., Cho phép khai báo thông tin về từng vật tư, hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá.

2.1Khai báo vật tư, hàng hoá thông thường

Tại màn hình danh sách vật tư, hàng hoá, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

•Khai báo các thông tin chi tiết về vật tư, hàng hoá => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

•Chọn tính chất của là Vật tư hàng hoá, sau đó khai báo thông tin trên các tab chi tiết:

Tab Ngầm định: các thông tin sau khi được khai báo sẽ được tự động lấy lên các chứng từ mua bán vật tư, hàng hoá. Cụ thể:

▪Thông tin: Kho ngầm định, Tài khoản kho, TK chi phí, Tỷ lệ CKMH (%), Đơn giá mua, Thuế suất GTGT, Thuế suất thuế NK sẽ được lấy lên các chứng từ mua vật tư, hàng hoá.

▪Thông tin: Kho ngầm định, Tài khoản kho, TK doanh thu, Đơn giá bán, (nếu có tích chọn là đơn giá bán sau thuế), Thuế suất GTGT, Thuế suất thuế XK sẽ được lấy lên các chứng từ bán vật tư, hàng hoá.

oTab Chiết khấu: cho phép thiết lập các định mức chiết khấu thương mại sẽ được áp dụng khi bán vật tư, hàng hoá => với số lượng từ bao nhiêu đến bao nhiêu sẽ được hưởng chiết khấu bao nhiêu % hoặc bao nhiêu tiền:

▪Tích chọn Chiết khấu.

▪Chọn loại chiếu khấu là theo %, số tiền hoặc đơn giá.

▪Nhập định mức chiết khấu (nhấn enter hoặc nhấn chuột phải, chọn Thêm dòng mới để khai báo được một định mức)

Tab Đặc tính, hình ảnh: cho phép khai báo thông tin về đặc tính và ảnh đại diện của VTHH, phục vụ cho việc hiển thị thông tin VTHH trên báo giá gửi khách hàng.

▪Tại mục Đặc tính: nhập thông tin đặc tính về VTHH.

▪Tại mục Hình ảnh: nhấn chọn để chọn ảnh đại diện cho VTHH.

Lưu ý: Có thể nhập trực tiếp đặc tính của VTHH tại mục Mô tả của phần Thông tin chung. Tuy nhiên, với các VTHH có nhiều đặc tính, kế toán nên khai báo tại mục Đặc tính của tab Đặc tính, hình ảnh.

•Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp áp dụng giá bán là giá sau thuế, kế toán sẽ phải vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung để tích chọn thông tin Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế và khi khai báo vật tư hàng hoá kế toán sẽ phải tích chọn thông tin Giá bán là đơn giá sau thuế trên tab Ngầm định.

2.2.hai báo các mặt hàng dịch vụ

Áp dụng với những hàng hoá không có nhu cầu quản lý số lượng tồn trên kho, nhưng vẫn phát sinh hoạt động mua, bán (VD: chi phí mua hàng, chi phí vận chuyển, chi phí hải quan…)
Khi đó, kế toán sẽ thực hiện khai báo tương tự như với VTHH thông thường ở trên với tính chất là Dịch vụ.

Lưu ý:

Đối với những hàng hoá vừa không có nhu cầu theo dõi tồn trên kho, vừa không phát sinh doanh thu, chi phí mà chỉ có vai trò là một chỉ tiêu, phục vụ cho việc in hoá đơn GTGT như: chiết khấu thương mại… thì chọn tính chất của hàng hoá đó là Chỉ là diễn giải.

Đối với mã hàng là CPMH – Chi phí mua hàng được ngầm định mang đi, chương trình sẽ không cho phép sửa lại Tính chất

3.Khai báo nhóm Vật tư, hàng hoá, dịch vụ

MISA SME.NET 2017 đã thiết lập sẵn một số danh mục nhóm vật tư, hàng hoá, phục vụ cho việc quản lý vât tư, hàng hoá của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại nhóm vật tư, hàng hoá sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.Cho phép khai báo thông tin về từng nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ.

•Tại màn hình danh sách nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

•Khai báo các thông tin về nhóm vật tư, hàng hoá => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

•Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.