Bài giảng1.7 Hướng dẫn khai báo tài khoản ngân hàng

Khai báo tài khoản ngân hàng

Cho phép quản lý thông tin về các tài khoản ngân được mở tại các ngân hàng có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến tiền gửi ngân hàng.Cho phép khai báo thông tin về từng tài khoản tại các ngân hàng có phát sinh giao dịch với doanh nghiệp.

Dưới đây là video hướng dẫn trên phần mềm kế toán Misa sme.net

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng.

•Tại màn hình danh sách tài khoản ngân hàng, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

•Khai báo các thông tin về tài khoản ngân hàng => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

•Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin tài khoản ngân hàng đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các tài khoản ngân hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.