Bài giảng2.23 Chi tiền in biển và Logo cho công ty An Phú

NGHIỆP VỤ CHI TIỀN IN BIỂN QUẢNG CÁO

  1. Nghiệp vụ

Ngày 20/10/2016 chi tiền in biển và logo quảng cáo cho công ty An Phú số tiền 6.600.000 đ

Nghiệp vụ này tương tự như nghiệp vụ chi tiền phí đăng tuyển cho công ty ISS Việt Nam vì vậy các bạn tham khảo và làm tương tự như video  dưới đây:

2. Chứng từ

Chứng từ gốc gồm có: Hóa đơn GTGT, phiếu chi

3. Phân tích nghiệp vụ

Đây là nghiệp vụ về khoản chi phí cho toàn doanh nghiệp  khoản chi này nếu giá trị lớn sẽ đưa vào tài khoản 242 để phân bổ dần vào các kỳ nhưng do giá trị nhỏ vì vậy chúng ta có thể đưa vào tài khoản 642

4. Định khoản

Nợ TK 6428: 6.000.000 đ

Nợ TK 1331: 600.000 đ

Có TK  1111: 6.600.000 đ