Bài giảng2.42 Thu một phần tiền hàng của công ty Cao Đại An Khang theo HĐ 0000002

NGHIỆP VỤ THU MỘT PHẦN TIỀN HÀNG CỦA CÔNG TY CAO ĐẠI AN KHANG THEO HĐ 0000002

1.Nghiệp vụ
Ngày 31/10/2016 Thu phần còn lại tiền hàng của công ty Cao Đại An Khang theo HĐ số 0000002 số tiền 40.000.000 đ

Nghiệp vụ này tương tự như nghiệp vụ Thu phần tiền còn lại của công ty Cao Đại An Khang theo HĐ số 0000001 vì vậy các bạn tham khảo và làm tương tự như video dưới đây:

2. Chứng từ gốc

Chứng từ gốc gồm có: Giấy báo có, sổ phụ ngân hàng

3.Phân tích nghiệp vụ

Khi mua hàng theo hóa đơn GTGT đầu ra số 0000002 với giá trị hàng 53.300.000 chưa có thuế GTGT. Công ty Cao Đại An khang đã thanh toán một phần tiền hàng là 40.000.000 đ. Vì vậy chúng ta sẽ phản ánh số tiền công ty Cao Đại An Khang đã trả vào bên có TK 131.

4. Định khoản

Nợ TK 1121: 40.000.000 Đ

Có TK 131: 40.000.000 Đ

5.Tham khảo thông tin mở rộng

I.Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 133 và 200

Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách

Chú ý:
– Tài khoản hàng bán bị trả lại – Tài khoản 5212 (Nếu theo Thông tư 200 hoặc QĐ 48)
– Nếu theo Thông tư 133 thì các bạn hạch toán vào TK 511
=> 2 TK này không có số dư cuối kỳ.

Cách hành hạch toán hàng bán trả lại cụ thể như sau:

1. Bên bán (Bên bị trả lại hàng):

a, Khi xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng:

– Ghi nhận Doanh thu:
Nợ TK 111, 112, 131
Có TK 511
Có TK 33311

– Ghi nhận Giá vốn:
Nợ TK 632
Có TK 156

b, Khi nhận hóa đơn hàng bán trả lại:

– Khi nhập kho: Hạch toán giảm giá vốn của hàng bị trả lại:cách hạch toán hàng bán trả lại
Nợ TK 156
Có TK 632

– Ghi giảm Doanh thu:
Nợ TK 5212 – Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế) (Nếu theo TT 200)
Nợ TK 511 – (Nếu theo Thông tư 133)
Nợ TK 33311 – (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) (Nếu có)
Có các TK 111, 112, 131,. . .Tổng số tiền trên hóa đơn.

– Nếu có các chi phí liên quan trong quá trình trả lại hàng:
Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (Theo TT 200)
Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo TT 133)
Có các TK 111, 112. . .

Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)
Có TK 5212 – Hàng bán bị trả lại

2. Bên mua hàng (Bên trả lại hàng):

a, Khi nhận được hóa đơn mua hàng:

– Ghi tăng hàng hóa, Tài sản …
Nợ 156, 152, 153, 211 …
Nợ 1331 (nếu có)
Có 111, 112, 331

b, Khi xuất hóa đơn trả lại hàng:

– Ghi giảm giá trị hàng hóa:
Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại
Có TK 156, 152, 153 … – Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)
Có TK 1331 – Thuế GTGT (nếu có)

II,Cách xử lý và viết hóa đơn hàng bán bị trả lại

Khi phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng chủng loại, quy cách… Khách hành xuất trả lại hàng cho bên bán thì phải lập hóa đơn hàng bán trả lại

Theo quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính:

– Khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: “Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)”

cách viết hóa đơn hàng bán trả lại

Lưu ý: Nếu khách hàng là đối tượng không có hóa đơn:

– Thì khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

Để các bạn hình dung rõ hơn,dưới đây sẽ hướng dẫn cách viết theo mẫu hóa đơn hàng bán trả lại cụ thể như sau:

VD: Ngày 01/05/2016 Công ty kế toán Thiên Ưng mua 10 máy tính DELL, trị giá 12.000.000/chiếc của Công ty Bảo An.
– Nhưng đến ngày 05/05/2016 thì phát hiện máy bị lỗi phải trả lại. Công ty kế toán Thiên Ưng tiến hành trả lại hàng và xuất hóa đơn hàng bán trả lại như sau:

Dựa vào hóa đơn hàng bán trả lại bên trên 2 bên tiến hành hạch toán và kê khai điều chỉnh,

III, Hướng dẫn kê khai thuế hàng bán bị trả lại

Theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

“Thì khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.”

Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế:

“Ví dụ 6: Tháng 05/2015 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã thực hiện kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2015, Công ty B phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng.

– Trường hợp Công ty B trả lại toàn bộ hàng hóa: Công ty B xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty A với giá trị hàng hóa trả lại là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vàotại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

– Trường hợp hai bên thống nhất điều chỉnh giảm giá bán: Công ty A xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn điều chỉnh, Công ty A điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015(nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.”

Theo Công văn 5839/CT-TTHT ngày 20/2/2017 của Cục thuế TP Hà Nội:

Như vậy: Các bạn sẽ kê khai điều chỉnh giảm trực tiếp trên các Chỉ tiêu của Tờ khai 01/GTGT kỳ phát sinh hóa đơn hàng bán trả lại:

– Bên bán “bên bị trả” Kê khai ÂM (Hoặc trừ đi giá trị hóa đơn trả lại) vào các Chỉ tiêu Hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mức thuế suất tương ứng của DN (Chỉ tiêu 29 – 33).
– Bên mua “bên trả lại hàng” Kê khai ÂM (Hoặc trừ đi giá trị của hóa đơn trả lại) vào các Chỉ tiêu mua vào (Chỉ tiêu 23 – 25)

VD 1: Hóa đơn trả lại hàng và hóa đơn xuất hàng khác kỳ:

– Ngày 2/3/2016 Công ty kế toán Thiên Ưng bán 10 máy tính LENOVO cho Công ty Hải Nam và xuất hóa đơn số 0000789, ký hiệu TU/12P, đơn giá 15.000.00 vnđ/ chiếc, thuế GTGT 10%: 1.500.000. Và 2 bên đã kê khai vào tháng 3/2016

– Nhưng đến ngày 10/5/2016 Công ty Hải Nam xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty kế toán Thiên Ưng vì hàng lỗi không đạt chất lượng. Hóa đơn hàng bán trả lại là hóa đơn số 0000958, ký hiệu TA/12P, đơn giá 15.000.00 vnđ/ chiếc , thuế GTGT 10%: 1.500.000.

1. Cách viết hóa đơn hàng bán trả lại:

2. Cách kê khai hóa đơn hàng bán trả lại:

a. Nếu trong kỳ chỉ phát sinh 1 hóa đơn trả lại hàng:
– Theo Công văn 4943 bên trên: Sẽ Kê khai vào kỳ hiện tại (Tức là tháng 5/2016, theo như ngày trên hóa đơn) -> Và phải kê khai điều chỉnh giảm doanh số và thuế GTGT: Nên chúng ta sẽ phải kê khai ÂM.

Bên bán (Bên bị trả): (vì là thuế 10%)
– Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 32: -15.000.000
– Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 33: – 1.500.000

Bên mua (Bên trả lại):
– Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 23: -15.000.000
– Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 24: – 1.500.000
– Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 25: – 1.500.000

b. Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác:
– Thì các bạn phải trừ số tiền doanh số và thuế GTGT của hóa đơn trả hàng đó ra. Ví dụ cụ thể như sau:

Bên bán (Bên bị trả):
– VD: Sau khi các bạn kê khai các hóa đơn khác thì số liệu trên Chỉ tiêu 32 là: 40.000.000 => Thì các bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi – 15.000.000 = 25.000.000
– Lấy số liệu ở chỉ tiêu 33 là: 4.000.000 – 1.500.000 = 2.500.000 (Nếu bạn đã hạch toán thì có thể dựa vào Sổ TK 3331 để kê khai vào đây)

Bên mua (Bên trả lại):
– Cũng như bên bán, các bạn lấy số liệu đã kê khai trên các chỉ tiêu để (-) trừ đi số tiền giá trị hàng hóa, dịch vụ và thuế GTGT tương ứng với hóa đơn nhé.
VD: Sau khi kê khai các hóa đơn khác, các chỉ tiêu xuất hiệu như sau: 23: 50.000.000, 24: 5.000.000, 25: 5.000.000, thì các bạn trừ đi như sau:
– Chỉ tiêu 23: 50.000.000 – 15.000.000 = 35.000.000
– Chỉ tiêu 24: 5.000.000 – 1.500.000 = 3.500.000
– Chỉ tiêu 25: 5.000.000 – 1.500.000 = 3.500.000 (Nếu các bạn đã hạch toán thì có thể dựa vào Sổ TK 133)

VD 2: Hóa đơn trả lại hàng và hóa đơn xuất hàng cùng 1 kỳ.

– Ngày 7/11/2016 Công ty A xuất hóa đơn 001, thuế GTGT 10% cho Công ty B.
– Nhưng do hàng không đúng quy cách nên bên B trả lại hàng và xuất hóa đơn trả lại hàng 002 vào ngày 15/11/2016.

Cách kê khai:

Bên bán (Bên bị trả):
– Kê khai hóa đơn 001 vào chỉ tiêu 32 và 33 như bán hàng bình thường.
– Kê khai ÂM (hoặc trừ đi giá trị và tiền thuế) hóa đơn 002 (hóa đơn hàng trả lại) vào các chỉ tiêu 32, 33 (như hướng dẫn ở trên VD 1)
=> Hoặc KHÔNG cần kê khai 2 hóa đơn này (Vì 2 hóa đơn này tự cấn trừ cho nhau)

Bên mua (Bên trả lại):
– Kê khai hóa đơn 001 vào chỉ tiêu 23, 24, 25 như hóa đơn đầu vào bình thường (Nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT)
– Kê khai ÂM (hoặc trừ đi giá trị và tiền Thuế) hóa đơn 002 (hóa đơn hàng trả lại) vào các chỉ tiêu 23, 24, 25 (như hướng dẫn ở trên VD 1)
=> Hoặc KHÔNG cần kê khai 2 hóa đơn này (Vì 2 hóa đơn này tự cấn trừ cho nhau).

Nguồn:Kế toán Thiên Ưng