Bài giảng2.7 BT – Sổ sách kế toán – Hình thức kế toán – Bộ máy kế toán

CÂU HỎI ÔN TẬP

  1.  Anh (chị) hãy trình bày khái niệm và phân loại sổ kế toán?
  2. Anh (chị) hãy cho biết trình tự ghi sổ và sửa chữa sổ kế toán?
  3. Anh (chị) hãy cho biết ưu, nhược điểm giữa các hình thức sổ kế toán?
  4. Anh (chị) hãy khái quát quá trình ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ?
  5. Anh (chị) hãy cho biết ưu, nhược điểm giữa các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và điều kiện vận dụng?