Bài giảng3.24 Thanh toán tiền mua Inox cho công ty Kim Khí Hải Phòng

NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TIỀN MUA INOX CHO CÔNG TY KIM KHÍ HẢI PHÒNG

1. Nghiệp vụ
Ngày 28/11/2016 Công ty AP thanh toán một phần tiền hàng cho công ty Kinh Doanh Vật Tư Hà Nội bằng TGNH số tiền 250.000.000 đ

Nghiệp vụ này tương tự như nghiệp vụ ngày 23/10 Công ty AP thanh toán một phần tiền hàng cho công ty Vicomark  vì vậy các bạn tham khảo và làm tương tự như video  dưới đây:

2. Chứng từ gốc

Chứng từ gốc bao gồm: ủy nhiệm chi, sổ phụ ngân hàng

3. Phân tích nghiệp vụ 

Theo nội dung và chứng từ gốc: Đây là nghiệp vụ mua hàng chưa thanh toán ngày mà  thanh toán sau đó  một phần tiền hàng bằng chuyển khoản cho nhà cung cấp.

4. Định khoản

Nợ TK 331: 250.000.000 đ

Có TK 112: 250.000.000 đ