Bài giảng3.25 Thu tiền bán Inox của công ty ACT

NGHIỆP VỤ THU TIỀN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY ACT BẰNG TGNH

1.Nghiệp vụ
Ngày 30/11/2016 Thu tiền bán hàng của công ty ACT bằng TGNH số tiền là 200.000.000 đ

Nghiệp vụ này tương tự như nghiệp vụ Thu phần tiền còn lại của công ty Cao Đại An Khang theo HĐ số 0000001 vì vậy các bạn tham khảo và làm tương tự như video  dưới đây:

2. Chứng từ gốc

Chứng từ gốc gồm có: Giấy báo có, sổ phụ ngân hàng

3.Phân tích nghiệp vụ

Khi mua hàng theo hóa đơn GTGT đầu ra số 0000007  với giá trị hàng 223.168.000 đ chưa có thuế GTGT ngày 26/11/2016  chưa thanh toán . Tới ngày 30/11/2016   Công ty ACT  đã thanh toán một phần tiền hàng là 200.000.000 đ.  Vì vậy chúng ta sẽ phản ánh số tiền công ty ACT đã trả vào bên có TK 131.

4. Định khoản

Nợ TK 1121: 200.000.000 Đ

Có TK 131: 200.000.000 Đ