Bài giảng4.16 Thanh toán phí quản lý tài khoản VNĐ tháng 12/2016

NGHIỆP VỤ THANH TOÁN PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VNĐ THÁNG 12/2016

1.Nghiệp vụ

Ngày 25/12 Thanh Toán phí quản lý tài khoản VNĐ tháng 12/2016

Nghiệp vụ này tương tự như nghiệp vụ ngày 25/10 Thanh Toán phí quản lý tài khoản VNĐ tháng 10/2016 vì vậy các bạn tham khảo và làm tương tự như video dưới đây:

2. Chứng từ

Chứng từ gốc gồm có: Giấy báo nợ, sổ phụ ngân hàng

3. Phân tích nghiệp vụ

Đây là khoản chi phí chung cho toàn doanh nghiệp chứ không phải cho riêng bộ phận nào vì vậy sẽ được tính vào chi phí doanh nghiệp

4. Hạch toán

Nợ TK 6428 : 50,000 đ

Có TK 1221 : 50,000 đ

5. Tham khảo thông tin mở rộng

5.1.Tải sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu hao?

Tải sản cố định Không sử dụng có được trích khấu hao? Hướng dẫn cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định chưa sử dụng. Khoản chi phí khấu hao của TSCĐ chưa sử dụng có được trừ khi tính thuế TNDN. Kế toán Thiên Ưng xin giải đáp các vướng mắc đó:

1. Tải sản chưa sử dụng vẫn Phải trích khấu hao:

Theo Khoản 1 điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:

1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

– TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
– TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.
– TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
– TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
– TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).
– TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
– TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.

Như vậy: Không hề nói đến việc TSCĐ chưa sử dụng thì KHÔNG phải trích khấu hao.

Kết luận: TSCĐ dù chưa sử dụng hay đang sử dụng thì đều phải trích khấu hao (Khi ghi tăng TSCĐ là phải trích khấu hao) => Nhưng khoản chi phí khấu hao đó có được đưa vào Chi phí khi tính thuế TNDN hay không, mời các bạn đọc tiếp phần dưới.

2. Chi phí khấu hao TSCĐ chưa sử dụng Không được trừ khi tính thuế TNDN:

Theo khoản 1 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

“Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Theo khoản 2.2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định:

“2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.”

KẾT LUẬN
– Khi DN ghi tăng TSCĐ (Dù chưa sử dụng) thì vẫn phải tính và trích khấu hao theo quy định -> Nhưng khoản chi phí khấu hao này sẽ KHÔNG được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

-> Tức là: Các bạn vẫn cứ hạch toán trích khấu hao như bình thường. Cuối năm khi lập Tờ khai Quyết toán thuế TDNN thì các bạn nhập số chi phí đó vào Chỉ tiêu B4.

VD: Tháng 11/2017 Công ty kế toán Thiên Ưng mua 1 máy Photo trị giá 120.000.000, mua về cho bộ phận văn phòng (Quản lý) sử dụng.
– Nhưng đến tháng 1/2018 Công ty mới đưa vào sử dụng. Công ty lựa chọn trích khấu hao 10 năm (phù hợp với quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 45 là từ 7 – 15 năm) và lựa chọn phương pháp khấu hao theo đường thẳng.

Cách tính khấu hao TSCĐ theo đường thẳng:

– Mức trích khấu hao hàng năm = 120.000.000 / 10 = 12.000.000/năm
– Mức trích khấu hao hàng tháng = 12.000.000/12 = 1.000.000/tháng.

Cách hạch toán trích khấu hao TSCĐ.

– Chi phí khấu hao TSCĐ tháng 11/2017:
Nợ 642: 1.000.000 (Vì dùng cho bộ phận quản lý)
Có TK 2141: 1.000.000

– Chi phí khấu hao TSCĐ tháng 12/2017:
Nợ 642: 1.000.000
Có TK 2141: 1.000.000

-> Vì khoản chi phí khấu hao trên KHÔNG được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nên: Khi lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN các bạn nhập số chi phí khấu trên (2.000.000) vào chỉ tiêu B4.

Tham khảo thêm: Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

“- Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.”

5.2.Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

Khi mua CCDC về các bạn hạch toán ghi tăng CCDC:

1. Hạch toán CCDC khi mua về:
Nợ TK 153
Nợ TK 1331
Có TK 1111/ TK 1121/ TK 331

– Sau khi đã xác định được là mua CCDC về dùng cho bộ phần nào, các bạn xác định ngày đưa CCDC vào sử dụng và thời gian muốn sử dụng để tính phân bổ hợp lý. Chi tiết xem tại đây:
Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ

2. Hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ:

– Khi xuất CCDC đưa vào sử dụng

a. Nếu giá trị nhỏ và sử dụng cho 1 kỳ thì các bạn đưa luôn vào chi phí:

Nợ TK 154, 623, 627, 641, 642 … (Tùy từng bộ phận để hạch toán nhé)
Có TK 153.

b. Nếu CCDC có giá trị lớn và sử dụng cho nhiều kỳ thì phải đưa vào chi phí trả trước để phân bổ:

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước
Có TK 153

– Đến cuối kỳ (cuối tháng) kế toán tiến hành hạch toán Chi phí Phân bổ CCDC trong tháng đó, theo Bộ phận sử dụng:

Nợ TK 154 – Bộ phận sản xuất (Theo TT 133)cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ
Nợ TK 6421 – Bộ phận Bán hàng (Theo TT 133)
Nợ TK 6422 – Bộ phận Quản lý (Theo TT 133)
Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (Theo TT 200)
Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (Theo TT 200)
Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (Theo TT 200)
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (Theo TT 200)
Có TK 242 – CP trả trước

Đó là những công việc mà kế toán phải làm khi phát sinh việc mua CCDC phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Theo Kế toán Thiên Ưng