Bài giảng6.2 Hướng dẫn phục hồi dữ liệu kế toán

Phục hồi dữ liệu kế toán

Cho phép phục hồi lại dữ liệu đã sao lưu trước đó

Cách thao tác

1.Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán

Vào Menu Tệp\Quản lý dữ liệu (Nếu đang mở dữ liệu thì cần đóng dữ liệu kế toán trước khi thực hiện thao tác này).

2.Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.

3.Chọn chức năng Phục hồi trên thanh công cụ.

•Chọn dữ liệu cần phục hồi:

▪Nhấn vào biểu tượng để chọn tệp dữ liệu cần phục hồi (là các tệp sao lưu có định dạng .mbk, .mbz, .zip).

▪Đặt lại tên của dữ liệu sẽ được phục hồi (nếu muốn thay đổi).

▪Nhấn vào biểu tượng để chọn nơi lưu tệp dữ liệu sau khi được phục hồi xong. => Nên lưu dữ liệu được phục hồi tại ổ khác ổ cài đặt windowns phòng trường hợp bị mất dữ liệu khi cài lại máy tính.

▪Trường hợp tệp dữ liệu được sao lưu theo chế độ sao lưu nối tiếp, cần chọn bản sao lưu cần phục hồi từ danh sách.

•Nhấn Phục hồi.