Bài giảng6.3 Hướng dẫn thêm tên người ký chứng từ

Thêm người ký lên chứng từ kế toán

Các thao tác

1.Vào Danh mục \ cơ cấu tổ chức màn hình hiện ra như sau:

2.Nhấp đôi chuột vào dòng tên công ty hoặc bấm nút sửa trên thanh công cụ chọn tab thông tin in lên báo cáo chứng từ nhập tên người ký rồi ấn cất