Bài giảng6.6 Hướng dẫn đăng ký giấy phép sử dụng

Đăng ký giấy phép sử dụng

Cho phép thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng vào phần mềm MISA SME.NET 2017

Cách thao tác

  1. Vào chương trình MISA SME.NET 2017, nhấn chọn menu Trợ giúp và chọn Đăng ký giấy phép sử dụng, xuất hiện giao diện hộp thoại Quản lý giấy phép sử dụng:

2.Nhấn Đăng ký mới

3.Tại mục Mã chi nhánh, nhập mã của công ty hoặc chi nhánh muốn thêm giấy phép sử dụng

4.Tại mục Chọn giấy phép, nhấn biểu tượng để chọn giấy phép sử dụng có đuôi .Lic.

•Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

1.Đối với đơn vị là công ty không có chi nhánh thì chỉ việc nhập mã công ty vào mục Mã chi nhánh.

2. Đối với đơn vị là công ty đa chi nhánh thì thao tác tương tự, đăng ký giấy phép sử dụng cho chi nhánh nào thì nhập mã của chi nhánh đó vào mục Mã chi nhánh

3. Để sửa lại giấy phép sử dụng, trên màn hình hộp thoại Quản lý giấy phép sử dụng, nhấn chọn giấy phép sử dụng và nhấn Sửa.