Bán nông sản có HĐ đầu vào không chịu thuế, vậy bán ra xuất hóa đơn có thuế 5% hay vẫn là không chịu thuế?

Câu hỏi:
Theo Thông tư 219 của Bộ Tài Chính mới ban hành có phần về thuế GTGT hàng nông lâm thủy sản. Những mặt hàng Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu… vậy trong trường hợp bên em là công ty thương mại mua các sản phẩm này từ các công ty, hợp tác xã nhận được hóa đơn không chịu thuế, khi công ty em bán ra cho công ty thương mại khác thì bên em phải xuất hóa đơn với thuế xuất 5% hay vẫn là không chịu thuế?

Trả lời:
Theo đúng quy định của Thông tư số 219/2013 (khoản 5 điều 5 và điều 10) thì Bạn đọc cần xác định đúng tư cách của người mua hàng để xuất đúng hoá đơn.

Nếu người mua là cá nhân, hoặc tổ chức (DN, hợp tác xã, tổ chức khác) nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì Hoá đơn sử dụng là Hoá đơn GTGT, tính đủ thuế 5%.

Ngược lại, nếu người mua là tổ chức (DN, HTX) nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì thuộc diện áp dụng khoản 5, điều 5 của Thông tư 219/2013 (KHÔNG TÍNH, KHÔNG KHAI NỘP THUẾ GTGT). Hoá đơn GTGT gạch chéo nội dung thuế GTGT, tuy nhiên khi lên Bảng kê bán ra thì khai vào phần hàng hoá bán ra chịu thuế GTGT để được tính phân bổ thuế GTGT đầu vào của chi phí quản lý.
(Nguồn: Misa)