Báo cáo kế toán quản trị – Công nợ phải thu phải trả

Một báo cáo công nợ hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc “thông báo con số” công nợ phải thu của doanh nghiệp mà phản ánh bản chất của khoản nợ phải thu: nợ xấu, nợ an toàn, nợ quá hạn….giúp năng ngăn ngừa, triệt tiêu những rủi ro tiềm ẩn. Việc quản lý công nợ sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn nếu bạn lập báo cáo dưới đây theo “tuần”, so sánh và phân tích xu hướng của số dư công nợ, kịp thời thông báo tình trạng nợ xấu và các phương pháp xử lý với BGĐ.