Cá nhân không có chữ ký số thì có khai thuế điện tử được không?

Câu hỏi:
Tôi muốn hỏi: khi nộp hồ sơ khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà nhưng cá nhân lại không có chữ ký số điện tử thì có khai thuế điện tử được không?
Trả lời:
Tại Điều 5 Thông tư số 110 năm 2015 của Bộ Tài chính có quy định: nếu trường hợp cá nhân không có chứng thư số thì sử dụng mã xác thực do cơ quan thuế cấp để thực hiện giao dịch điện tử .
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)