Cá nhân không kinh doanh bán tài sản của mình có phải kê khai và nộp thuế GTGT không?

Câu hỏi:
Tôi đang muốn bán chiếc xe ôtô 7 chỗ của gia đình đang đi. Xin hỏi khi bán xe tôi có phải nộp thuế giá trị gia tăng hay không?
Trả lời:
Tại khoản 3, điều 5, thông tư 219 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng trong đó bao gồm cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán tài sản.
Như vây, nếu bạn là cá nhân không kinh doanh thực hiện bán xe ô tô thì sẽ không phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)