Có phải kê khai thuế giá trị gia tăng cho hoạt động cho thuê văn phòng không?

Câu hỏi:
Văn phòng Tổng công ty tôi không trực tiếp sản xuất, kinh doanh, sử dụng kinh phí do các cơ sở trực thuộc đóng góp để hoạt động. Sắp tới, Văn phòng Tổng công ty có cho Công ty khác thuê lại phần diện tích không sử dụng hết để làm văn phòng. Vậy xin hỏi văn phòng Tổng công ty có phải kê khai thuế giá trị gia tăng cho hoạt động cho thuê văn phòng không?
Trả lời:
Tại khoản 10, điều 14, thông tư 219 về thuế giá trị gia tăng quy định đối với Văn phòng Tổng công ty không trực tiếp hoạt động kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ hay hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động của Văn phòng Tổng công ty.
Trường hợp văn phòng Tổng công ty có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng riêng cho các hoạt động này.
Như vậy, văn phòng Tổng công ty bạn phải kê khai, nộp thuế thuế giá trị gia tăng cho hoạt động cho thuê văn phòng nói trên.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)