Công ty hoạt động trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản và có 1 phần vốn thuộc ngân sách nhà nước có thuộc đối tượng chịu thuế không?

Câu hỏi:
Công ty tôi là Công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, có một phần vốn thuộc ngân sách nhà nước hoạt động gần giống trung tâm đấu giá, hiện nay chúng tôi bị truy thu thuế GTGT. Xin hỏi là công ty tôi có thuộc đối tượng chịu thuế hay không và nếu có thì áp dụng mức thuế suất là bao nhiêu?

Trả lời:
Về nguyên tắc, Thuế GTGT là loại thuế gián thu, đánh vào việc tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ nhưng thông qua người bán phải tính thuế trên hoá đơn xuất giao cho người mua. Trung tâm của Bạn làm dịch vụ bán đấu giá giúp cho các tổ chức/cá nhân là chủ tài sản được bán thông qua trung tâm/sàn giao dịch và được hưởng “phí dịch vụ” từ các ông chủ này. Đương nhiên, dịch vụ của Bạn thuộc diện chịu thuế GTGT với mức thuế suất là 10%. Hoá đơn xuất cho người thuê bán đấu giá tài sản cần tính đủ khoản thuế GTGT và mức “lợi nhuận hợp lý” . Trường hợp bạn quên chưa tính hoặc không tính mà nay DN bị truy thu, không đòi được của khách hàng thì DN phải chịu rủi ro này.

(Nguồn: Misa)