Doanh nghiệp mới thành lập thì đăng ký tự nguyện mẫu 06/GTGT

Câu hỏi: Doanh nghiệp mới thành lập thì đăng ký tự nguyện mẫu 06/GTGT để áp dụng phương pháp tính thuế GTGT vào thời gian nào?

Trả lời:

Theo Công văn số 4439/TCT-KK hướng dẫn, đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên. Nếu đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên người nộp thuế không nộp mẫu 06/GTGT thì người nộp thuế thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

CV-4439TCT-KK

Tải tài liệu