Giá tính thuế GTGT

Câu hỏi: Công ty tôi kinh doanh điện thoại di động, để khuyến khích khách hàng mua loại điện thoại mới, công ty có chính sách bán hàng trả góp, giá bán máy trả góp là 20,3 triệu đồng (trong đó lãi trả góp là 0,3 triệu đồng). Vậy cho tôi hỏi giá tính thuế giá trị gia tăng trong trường hợp này là 20,3 triệu đồng có đúng không?
Trả lời:
Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời bạn như sau, căn cứ khoản 7, điều 7, thông tư số 129 quy định đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá bán trả một lần chưa có thuế giá trị gia tăng, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm. Như vậy, công ty bạn bán điện thoại trả góp áp dụng giá tính thuế giá trị gia tăng 20,3 triệu đồng là không đúng. Trường hợp này giá tính thuế giá trị gia tăng tính trên giá bán trả một lần là 20 triệu đồng, không bao gồm 0,3 triệu đồng lãi trả góp.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)