Hàng hóa đã xuất khẩu đi. Vậy khi nhập hàng lại thì công ty có phải nộp thuế GTGT không?

Câu hỏi:
Tháng trước công ty tôi có xuất khẩu một lô hàng cho khách hàng nước ngoài, tuy nhiên do chất lượng lô hàng không đảm bảo quy cách theo như hợp đồng đã ký kết nên khách hàng nước ngoài gửi trả lại hàng cho công ty tôi. Vậy cho tôi hỏi, khi nhập lại hàng thì công ty có phải nộp thuế giá trị gia tăng không?

Trả lời:
Tại khoản 1, điều 3, thông tư 119 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa thông tư 219 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng bổ sung thêm trường hợp cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng như sau: “Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại”.
Như vậy, công ty bạn không phải nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu đối với hàng hoá do khách hàng nước ngoài trả lại.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)