Hồ sơ khai thuế TTĐB có những thay đổi gì?

Câu hỏi:
Tôi nghe nói từ năm 2016 hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt có sự thay đổi, xin hỏi có đúng?
Trả lời:
Đúng như bạn nói, từ năm 2016 thông tư 195 của Bộ Tài chính về thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thi hành đã quy định hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm:
Mẫu số 01/TTĐB Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt .
Mẫu số 01-1/TTĐB Bảng xác định thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ của nguyên liệu mua vào, hàng hóa nhập khẩu.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)