Hợp tác đào tạo

Định hướng xây dựng cổng đào tạo trực tuyến chuyên ngành kế toán thực hành, chúng tôi mong muốn hợp tác với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và có uy tín trên cả nước, các chuyên gia, trong việc xây dựng các bài tập mẫu, giúp sinh viên có nhiều tình huống mang tính thực tế. Đồng thời, trên cơ sở các học viên đã tham gia học và trao đổi trên cổng đào tạo, chúng tôi sẽ tìm kiếm và đánh giá chất lượng các sinh viên và giới thiệu đến doanh nghiệp nhân sự chất lượng, khi đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Chúng tôi hướng đến :

  1. Cung cấp các khóa học chất lượng về kỹ năng chuyên môn và mang tính thực tiễn…
  2. Cho phép sinh viên có thể học mọi lúc mọi nơi trên nhiều thiết bị
  3. Đo lường, đánh giá tiến bộ học tập của học viên
  4. Hạ tầng kỹ thuật tiên tiến đảm bảo hiệu quả học tập

Hãy liên hệ với chúng tôi, để trở thành đối tác xây dựng nội dung và bài tập mẫu cho sinh viên.

Vui lòng liên hệ email contact@acgo.vn