Kế toán áp dụng tại doanh nghiệp thương mại dịch vụ

KHÁI QUÁT

Mục tiêu của khóa học đó là “Kế toán thực hành” đào tạo trên chứng từ và nội dung mô phỏng thực tế các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp. Giúp sinh viên làm chủ toàn bộ công việc của một kế toán tổng hợp, kế toán thuế. Quá trình thực tế từ khâu nhập số liệu trên phần mềm, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tổng hợp, in báo cáo tháng, quý, năm tài chính.

Bộ giáo trình học tập ở đây được xây dựng dựa trên một doanh nghiệp thực tế là tại Công ty AP Việt Nam, các nghiệp kinh tế phát sinh từ tháng 1 năm 2017. Sau khóa học sinh viên có thể bổ sung các kiến thức đã học trong nhà trường và thực tế tại doanh nghiệp. Từ đó, có thể đáp ứng nhanh đòi hỏi của doanh nghiệp mô hình thương mại dịch vụ.

CÁC CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN

Công việc hàng ngày

 • Căn cứ hoá đơn mua hàng để hạch toán đồng thời theo dõi kho hàng hoá. Trước khi hạch toán kê khai nên kiểm tra lại thông tin nhà cung cấp và hoá đơn đó đã được phát hành chưa.
 • Lập phiếu nhập kho, xuất kho, theo dõi tổng hợp nhập xuất tồn kho.
 • Viết hoá đơn bán hàng cho khách. Kiểm tra lại thông tin của khách hàng để biết chính xác hơn về thông tin khách hàng tránh viết hoá đơn sai thông tin.
 • Lập phiếu chi với những hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ thanh toán ngay
 • Lập phiếu thu với những hoá đơn bán ra thu tiền ngay
 • Lập giấy nộp tiền và đi nộp tiền các loại thuế, lập bảng kê theo dõi số thuế phải nộp, đã nộp, số thuế cần phải nộp
 • Theo dõi công nợ chi tiết với nhà cung cấp và khách hàng. Chú ý tránh nhầm lẫn công nợ của khách hàng
 • Cân đối hàng tồn kho, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Ghi chép lại các vấn đề liên quan trong quá trình phát sinh hàng năm để khi quyết toán còn nhớ giải trình

Công việc cần làm hàng quý

 • Báo cáo thuế tháng, quý và tình hình sử dụng hoá đơn
 • Lập báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế, thống kê, ngân hàng
 • Quyết toán thuế TNDN và thu nhập cá nhân

Công việc cuối năm

 • In đầy đủ các sổ sách: sổ cái, sổ chi tiết của tất cả các tài khoản ( từ 1-9)
 • In các báo cáo chi tiết như: Báo cáo tổng hợp tồn kho hàng hoá, công cụ dụng cụ
 • In các sổ chi tiết liên quan như TK 3388…
 • Sắp xếp lại hồ sơ, phân loại và cho vào từng hộp để lưu, cất cẩn thận tránh ẩm ướt
 • Hoá đơn gốc đánh theo số quyển và kiểm tra lại trong năm có hoá đơn nào xếp quên ký và đóng dấu thì bổ sung luôn tránh sót lại khi quyết toán
 PHẦN 2  CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH THÁNG 10/2016
Bài giảng 2.1 Ông Nguyễn Văn Bình góp vốn kinh doanh bằng TGNH
Bài giảng 2.2 Ông Nguyễn Văn Hùng góp vốn kinh doanh bằng TSCĐ
Bài giảng 2.3 Bà Nguyễn Thúy Lan góp vốn kinh doanh bằng TGNH
Bài giảng 2.4 Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt
Bài giảng 2.5 Chi tiền phí DV thành lập DN cho cho công ty Luật Vinawin
Bài giảng 2.6 Chi tiền thuê nhà 6 tháng theo hợp đồng thuê nhà số 01/HĐTN
Bài giảng 2.7 Chi tiền mua chữ ký số cho Công ty Phần Mềm Tốt
Bài giảng 2.8 Hạch toán và nộp thuế môn bài năm 2016 bằng TGNH
Bài giảng 2.9 Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt
Bài giảng 2.10 Mua CCDC (máy in , máy tính) của công ty Hoàng Mai chưa thanh toán
Bài giảng 2.11 Chi tiền mua VPP công ty Tâm Việt
Bài giảng 2.12 Chi tiền mặt VND nộp vào TGNH USD tại ngân hàng Vietcombank
Bài giảng 2.13 Thanh toán tiền mua séc
Bài giảng 2.14 Thanh toán trước tiền hàng nhập khẩu cho công ty LOUSIUA LTD bằng TGNH
Bài giảng 2.15 Thanh toán tiền mua CCDC (bàn, ghế) cho công ty HADD FURNITRE bằng TGNH
Bài giảng 2.16

Thanh toán tiền mua CCDC cho công ty Hoàng Mai bằng TGNH

Bài giảng 2.17 Chi tiền thuê kho 6 tháng theo HĐ số 01/HĐTK
Bài giảng 2.18 Thanh toán tiền mua TSCĐ ( ô tô) cho công ty Hoàng Minh bằng TGNH
Bài giảng 2.19 Nộp tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu
Bài giảng 2.20 Các nghiệp vụ phát sinh khi mua TSCĐ ( ô tô)
Bài giảng 2.21 Kết chuyển và ghi tăng TSCĐ ( ô tô)
Bài giảng 2.22 Nhập kho máy phát điện nhập khẩu của công ty LOUSIUA LTD
Bài giảng 2.23 Chi tiền in biển và Logo cho công ty An Phú
Bài giảng 2.24 Chi tiền phí đăng tuyển cho công ty ISS Việt Nam
Bài giảng 2.25 Thanh toán tiền chi phí quảng cáo 6 tháng cho công ty
Bài giảng 2.26 Đặt trước tiền hàng cho công ty Kim Khí Hải Phòng
Bài giảng 2.27 Mua Inox mã 201 của công ty Vicomark
Bài giảng 2.28 Thanh toán tiền hàng đợt 1 cho công ty Vicomark
Bài giảng 2.29 Mua Inox mã 304 của công ty Kim Khí Hải Phòng
Bài giảng 2.30 Chi tiền tiếp khách của phòng nội địa cho công ty Mặt Trời Đỏ
Bài giảng 2.31 Chi tiền tiếp khách của bộ phận kiểm toán cho công ty Mặt Trời Đỏ
Bài giảng 2.32 Công ty Cao Đại An Khang đặt trước tiền hàng
Bài giảng 2.33 Thanh toán phí quản lý tài khoản VNĐ bằng TGNH
Bài giảng 2.34 Thanh toán phí quản lý tài khoản USD bằng TGNH
Bài giảng 2.35 Chi tiền phí thu thập dữ liệu của bộ phận đầu tư
Bài giảng 2.36 Bán Inox mã 201 và mã 304 cho công ty Cao Đại An Khang
Bài giảng 2.37 Thu phần tiền còn lại của công ty Cao Đại An Khang theo HĐ số 0000001
Bài giảng 2.38 Chi tiền thuê dịch vụ vận chuyển cho công ty Vĩnh Hưng
Bài giảng 2.39

Chi tiền tiếp khách của bộ phận Đầu tư cho công ty Mặt Trời Đỏ

Bài giảng 2.40 Thanh toán tiền thuê chuyên gia cao cấp của bộ phận đầu tư
Bài giảng 2.41 Bán Inox mã 304 cho công ty Cao Đại An Khang
Bài giảng 2.42 Thu một phần tiền hàng của công ty Cao Đại An Khang theo HĐ 0000002
Bài giảng 2.43 Chi tiền thuê dịch vụ vận chuyển cho công ty Vĩnh Hưng
Bài giảng 2.44 Lãi Tiền gửi ngân hàng tháng 10/2016
Bài giảng 2.45 Các bút toán tiền lương, trả lương và nộp bảo hiểm
Bài giảng 2.46 Tính khấu hao TSCĐ, Phân bổ CCDC và Chi phí trả trước tháng 10/2016
 PHẦN 3 CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH THÁNG 11/2016
Bài giảng 3.1 Chi tiền cước Internet tháng 10/2016
Bài giảng 3.2 Rút TGNH về nhập quỹ TM
Bài giảng3.3 Tạm ứng tiền đi công tác cho anh Trần Văn Hòa phòng Nội địa
Bài giảng 3.4 Chi tiền cước điện thoại tháng 10/2016
Bài giảng 3.5 Quyết toán tạm ứng cho anh Trần Văn Hòa
Bài giảng 3.6 Công ty ATC đặt cọc trước tiền hàng
Bài giảng 3.7 Bán Inox mã 304 cho công ty ATC
Bài giảng 3.8 Thanh toán tiền vận chuyển cho công ty Vĩnh Hưng Bằng TGNH
Bài giảng 3.9 Xuất gửi máy phát điện cho đại lý Minh Hoa
Bài giảng 3.10 Cung cấp dịch vụ tư vấn Kiểm toán cho công ty Thảo Thiện
Bài giảng 3.11 Mua Inox mã 304 của công ty Kinh Doanh Vật Tư Hà Nội
Bài giảng 3.12 Thu tiền bán hàng của công ty ACT bằng TGNH
Bài giảng 3.13 Mua Inox mã 201 của công ty Kim Khí Hải Phòng
Bài giảng 3.14 Bán Inox mã 304 cho công Tuyết Hà
Bài giảng 3.15 Thanh toán tiền vận chuyển cho công ty Vĩnh Hưng bằng TGNH
Bài giảng 3.16

Thanh toán tiền mua Inox cho công ty Kinh Doanh Vật Tư Hà Nội bằng TGNH

Bài giảng 3.17 Thu tiền hàng của công ty Tuyết Hà bằng TGNH
Bài giảng 3.18 Chi tiền thanh toán tiền điện tháng 10/2016
Bài giảng 3.19 Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho công ty HAFICO
Bài giảng 3.20 Thanh toán phí Quản lý tài khoản tháng VNĐ tháng 11/2016
Bài giảng 3.21 Thanh toán phí Quản lý tài khoản USD tháng 11/2016
Bài giảng 3.22 Bán Inox mã 201 cho công ty cổ phần ACT
Bài giảng 3.23 Thanh toán tiền vận chuyển cho công ty Vĩnh Hưng bằng TGNH
Bài giảng 3.24

Thanh toán tiền mua Inox cho công ty Kim Khí Hải Phòng

Bài giảng 3.25 Thu tiền bán Inox của công ty ACT
Bài giảng 3.26 Lãi Tiền gửi ngân hàng tháng 11/2016
Bài giảng 3.27 Các bút toán tiền lương, trả lương và nộp bảo hiểm tháng 11/2016
Bài giảng 3.28 Tính khấu hao TSCĐ, Phân bổ CCDC và Chi phí trả trước tháng 11
 PHẦN 4 CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH THÁNG 12/2016
Bài giảng 4.1 Nhượng bán TSCĐ (ô tô Kiamorning) cho Công ty Minh Hoa
Bài giảng 4.2 Chi tiền cước internet tháng 11/2016
Bài giảng 4.3

Bán Inox mã 201 cho công ty Cao Đại An Khang

Bài giảng 4.4 Mua Inox mã 304 của công ty Kinh doanh Vật tư Hà Nội
Bài giảng 4.5 Thu tiền bán Inox của công ty Cao Đại An Khang
Bài giảng 4.6 Bán Inox mã 304 cho công ty ACT
Bài giảng 4.7 Thanh toán dịch vụ vận chuyển cho công ty Vĩnh Hưng bằng TGNH
Bài giảng 4.8 Thu tiền bán Inox cho công ty ACT
Bài giảng 4.9

Chi tiền điện tháng 11/2016

Bài giảng 4.10 Thanh toán tiền mua Inox cho công ty Kinh doanh Vật tư Hà Nội bằng TGNH
Bài giảng 4.11 Bán Inox mã 201 cho công ty ACT
Bài giảng 4.12 Bán máy phát điện cho công ty Minh Hưng
Bài giảng 4.13 Ghi nhận doanh thu, thanh toán tiền hoa hồng cho đại lý Minh Hoa
Bài giảng 4.14

Thanh toán tiền mua Inox cho công ty Kim Khí Hải Phòng

Bài giảng 4.15 Chi tiền tiếp khách của phòng nội địa cho công ty Mặt Trời Đỏ
Bài giảng 4.16

Thanh toán phí quản lý tài khoản VNĐ tháng 12/2016

Bài giảng 4.17 Thanh toán phí quản lý tài khoản USD tháng 12/2016
Bài giảng 4.18 Thu tiền bán Inox của công ty ACT
Bài giảng 4.19 Chi tiền cước điện thoại tháng 11/2016
Bài giảng 4.20

Lãi TGNH tháng 12/2016

Bài giảng 4.21 Đánh giá chênh tỷ giá ngoại tệ
Bài giảng 4.22 Các bút toán tiền lương, trả lương và nộp bảo hiểm tháng 12/2016
Bài giảng 4.23 Tính khấu hao TSCĐ, Phân bổ CCDC và Chi phí trả trước tháng 12/2016
Bài giảng 4.24

Khấu trừ thuế GTGT quý 4/2016

Bài giảng 4.25

Tính giá vốn hàng bán