Kế toán công đề 02 (Từ câu 11-20)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 11: Những đối tượng sau đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:

 
 
 
 

2. 12: Chế độ kế toán HCSN áp dụng cho:

 
 
 
 

3. 13: Những đối tượng sau thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:

 
 
 
 

4. 14: Trong đơn vị HCSN chi phí thu mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi:Bên nợ TK vật liệu (152)

 
 
 
 

5. 15: Khi mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp thuế GTGT khấu trừ được ghi:

 
 
 
 

6. 16: Giá thực tế của vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho có thể áp dụng một trong các phương pháp sau:

 
 
 
 

7. 17: Những chứng từ sau chứng từ nào sử dụng trong kế toán vật liệu công cụ dụng cụ:

 
 
 
 

8. 18: Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được tính vào:

 
 
 
 

9. 19: Số chiết khấu thương mại được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào:

 
 
 
 

10. 20: Xuất kho vật liệu cho vay cho mượn được ghi vào: