Kế toán công đề 03 (Từ câu 21-30)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 21: Rút dự toán chi hoạt động mua vật liệu nhập kho ghi, chọn 2 đáp án đúng:

 
 
 
 

2. 22: Thuế GTGT của TSCĐ mua ngoài dùng cho hoạt động sự nghiệp được tính vào:

 
 
 
 

3. 23: Chiết khấu thương mại được hưởng khi mua TSCĐ được hạch toán:

 
 
 
 

4. 24: Chứng từ cần có khi thực hiện kế toán tăng giảm TSCĐ:

 
 
 
 

5. 25: Giảm giá được hưởng khi mua TSCĐ được

 
 
 
 

6. 26: Khi được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách kế toán ghi vào:

 
 
 
 

7. 27: Khi mua TSCĐ về phải qua lắp đặt chạy thử kế toán ghi vào:

 
 
 
 

8. 28: Số chi về nhượng bán TSCĐ được ghi vào:

 
 
 
 

9. 29: Số thu về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi vào:

 
 
 
 

10. 30: Chênh lệch thu lớn hơn chi về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi: