Kế toán công đề 07 (Từ câu 61-70)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 61: Rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt 30.000

 
 
 
 

2. 62: Thu học phí của sinh viên: 135.000 bằng tiền mặt nhập quỹ:

 
 
 
 

3. 63: Chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 bằng tiền mặt:

 
 
 
 

4. 64: Mua máy photocopy bằng tiền mặt: 20.000 bằng nguồn kinh phí hoạt động:

 
 
 
 

5. 65: Giấy báo nợ số 943 ngày 6/4 của Kho bạc về mua vật liệu dùng trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp: 16.000

 
 
 
 

6. 66: Giấy báo có số 90 ngày 9/4 của Kho bạc gửi đến về khoản lãi trái phiếu đơn vị được hưởng 9.800

 
 
 
 

7. 67: Giấy báo nợ số 956 ngày 15/4 của Kho bạc về việc cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị cấp dưới: 190.000

 
 
 
 

8. 68: Giấy báo có số 952 ngày 20/4 của Kho bạc vè việc cơ quan tài chính cấp kinh phí hoạt động cho đơn vị bằng lệnh chi tiền: 41.000

 
 
 
 

9. 69: Giấy báo có Kho bạc số 1000 ngày 21/4 về số tiền kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước: 56.000

 
 
 
 

10. 70: Giấy báo nợ số 1200 ngày 29/4 chi cho vay: 52.000