Kế toán ngân hàng – Đề 02 (Câu 11- Câu 20)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Ngân hàng chính sách khác ngân hàng thương mại ở những điểm nào là chủ yếu?

 
 
 
 

2. Nguyên tắc nào của kế toán ngân hàng đảm bảo cho sự an toàn vốn cho ngân hàng.

 
 
 
 

3. Đặc điểm nào của kế toán ngân hàng đảm bảo an toàn vốn cho các doanh nghiệp?

 
 
 
 

4. Nguyên tắc nào của kế toán ngân hàng nhằm đáp ứng cho công tác kiểm tra dễ dàng?

 
 
 
 

5. Trong các đặc điểm của kế toán ngân hàng, đặc điểm nào nhằm đảm bảo tốc độ luân chuyển vốn nhanh cho nền kinh tế?

 
 
 
 

6. Hãy phân biệt thể thức thanh toán và phương thức thanh toán.

 
 
 
 

7. Thể thức thanh toán là gì?

 
 
 
 

8. Thanh toán qua ngân hàng hiện nay gồm các thể thức nào?

 
 
 
 

9. Hạch toán nội bảng khác hạch toán ngoại bảng như thế nào?

 
 
 
 

10. Chứng từ trong kế toán thanh toán qua ngân hàng có đặc điểm gì?