Kế toán ngân hàng – Đề 03(Câu 21- Câu 30)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Có những loại tài khoản cho vay nào?

 
 
 
 

2. Chứng từ gốc trong kế toán cho vay gồm những chứng từ gì?

 
 
 
 

3. Chứng từ ghi sổ trong kế toán cho vay gồm những gì?

 
 
 
 

4. Trình bày khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt.

 
 
 
 

5. Hạch toán tổng hợp là gì?

 
 
 
 

6. Hạch toán “phân tích” là gì?

 
 
 
 

7. Nhiệm vụ của hạch toán phân tích trong kế toán ngân hàng là gì?

 
 
 
 

8. Hạch toán tổng hợp trong kế toán ngân hàng được sử dụng những công cụ nào?

 
 
 
 

9. Tổng phương tiện thanh toán là gì?

 
 
 
 

10. Thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với doanh nghiệp nào?