Kế toán ngân hàng – Đề 07 (Câu 61- Câu 70)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 61: Uỷ nhiệm thu là gì?

 
 
 
 

2. 2: Khi khách hàng gửi ủy nhiệm thu đến, nếu TK của người mua mở tại ngân hàng khác thì ngân hàng phục vụ bên bán phải làm gì, khi ngân hàng bên mua chỉ tham gia thanh toán liên hàng?

 
 
 
 

3. 63: Séc bảo chi là gì ?

 
 
 
 

4. 64: Khi phát hành séc bảo chi, doanh nghiệp phải làm những gì?

 
 
 
 

5. 65: Séc bảo chi được lĩnh tiền mặt trong trường hợp nào?

 
 
 
 

6. 66: Khi người thụ hưởng nộp séc bảo chi vào ngân hàng để thanh toán, ngân hàng ghi Nợ tài khoản nào, ghi có TK nào, nếu người thụ hưởng séc và người được bảo chi séc cùng mở TK tại một ngân hàng.

 
 
 
 

7. 67: Hạch toán kế toán ngân hàng có một nguyên tắc khá quan trọng, nhưng khi hạch toán séc bảo chi được phép không thực hiện nguyên tắc đó. Đó là nguyên tắc nào và vì sao được phép không thực hiện?

 
 
 
 

8. 68: Séc chuyển tiền do ai phát hành:

 
 
 
 

9. 69: Muốn được ngân hàng cấp séc chuyển tiền, doanh nghiệp phải làm những gì?

 
 
 
 

10. 70: Khi ký quỹ bảo đảm thanh toán Séc chuyển tiền kế toán ngân hàng hạch toán như thế nào?