Kế toán quản trị – Đề 02 (Câu 11- Câu 20)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 11. Kế toán quản trị được xây dựng và chuẩn hóa:

 
 
 
 

2. 12. Nhà quản trị yêu cầu thông tin của kế toán quản trị:

 
 
 
 

3. 13. Mục tiêu của kế toán quản trị là:

 
 
 
 

4. 14. KTQT và KTTC khác nhau ở phạm vi nào sau đây:

 
 
 
 

5. 15. Thông tin ít chú trọng đến tính chính xác, có thông tin phi tiền tệ được cung cấp chủ yếu bởi:

 
 
 
 

6. 16.Báo cáo KTQT thường được lập vào thời điểm:

 
 
 
 

7. 17. Thông tin kế toán quản trị phải đảm bảo:

 
 
 
 

8. 18.Kế toán không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mang tính chính xác mà đòi hỏi thông tin kế toán cung cấp phải:

 
 
 
 

9. 19.Nhóm nào trong các nhóm dưới đây ít có khả năng nhất trong việc được cung cấp các báo cáo KTQT:

 
 
 
 

10. 20. Chi phí bán hàng là những chi phí phát sinh: