Kế toán quản trị – Đề 05 (Câu 41- Câu 50)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 41. Xác định những chi phí nào sau đây có thể là định phí tùy ý:

 
 
 
 

2. 42. Biến phí thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh là:

 
 
 
 

3. 43. Chi phí sản phẩm được giải thích là chi phí:

 
 
 
 

4. 44. Định phí thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh theo dạng số dư đảm phí là:

 
 
 
 

5. 45. Báo cáo kết quản kinh doanh theo dạng số dư đảm phí giúp nhà quản trị dễ dàng nhận biết:

 
 
 
 

6. 46. Số dư đảm phí là hiệu số giữa:

 
 
 
 

7. 47. Độ lớn đòn bẩy kinh doanh bằng:

 
 
 
 

8. 48. Tỉ lệ số dư đảm phí là tỉ số giữa:

 
 
 
 

9. 49. Độ lớn đòn bẩy kinh doanh được tính bằng công thức:

 
 
 
 

10. 50. Đơn giá bán giảm 10 đơn vị tiền tệ, biến phí đơn vị giảm 10 đơn vị tiền tệ thì: