Kế toán sản xuất 1 – Đề 02 (Câu 11- Câu 20)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 11: Khi dự án hoàn thành, báo cáo quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, kế toán ban QLDA ghi sổ như sau: (TS chịu thuế theo phương pháp khấu trừ)?

 
 
 
 

2. 12: Khi dự án hoàn thành, báo cáo quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, kế toán của đơn vị sản xuất kinh doanh ghi sổ như sau: (DN chịu thuế theo phương pháp khấu trừ)?

 
 
 
 

3. 13: Trường hợp đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban QLDA, kế toán đầu tư xây dựng ghi chung trên hệ thống kế toán Doanh nghiệp, khi công trình hoàn thành bàn giao được phê duyệt, DN chịu thuế theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi:

 
 
 
 

4. 14: Trường hợp chủ đầu tư thành lập Ban QLDA và tổ chức kế toán riêng quá trình đầu tư xây dựng, khi nhận giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành do nhà thầu bàn giao, kế toán ghi:

 
 
 
 

5. 15: Đơn vị chủ đầu tư thành lập ban QLDA và tổ chức kế toán riêng quá trình đầu tư xây dựng, khi nhận thiết bị không cần lắp từ người bán giao thẳng cho bên sử dụng, kế toán ghi:

 
 
 
 

6. 16: Đơn vị chủ đầu tư thành lập ban QLDA và tổ chức kế toán riêng quá trình đầu tư xây dựng, khi nhận thiết bị không cần lắp từ nhập khẩu và giao thẳng cho bên sử dụng, kế toán ghi:

 
 
 
 

7. 17: Thuế GTGT hàng nhập khẩu, kế toán ghi:

 
 
 
 

8. 18: Đối với thiết bị cần lắp, khi khối lượng lắp đặt hoàn thành do bên nhận thầu bàn giao, được chấp nhận thanh toán, giá trị thiết bị đưa đi lắp đặt được coi là hoàn thành đầu tư và được tính vào chỉ tiêu thực hiện đầu tư, kế toán ghi:

 
 
 
 

9. 19: Khi ban QLDA trực tiếp chi các khon chi phí đền bù, khởi công, kế toán ghi:

 
 
 
 

10. 20: Khi phân bổ chi phí của ban QLDA cho từng hạng mục công trình, công trình, kế toán ghi: