Kế toán sản xuất 1 – Đề 04 (Câu 31- Câu 39)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. 31: Chi phí sản xuất chung được quan niệm là:

 
 
 
 

2. 32: Khi phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng đối tượng chịu chi phí, kế toán thường không sử dụng tiêu thức (tiêu chuẩn) này:

 
 
 
 

3. 33: Trường hợp Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo kiểm kê định kỳ, khi tập hợp chi phí toàn Doanh nghiệp và tính giá thành, kế toán phải sử dụng tài khoản nào:

 
 
 
 

4. 34: Để xác định giá trị sản phẩm, lao vụ sản xuất phục vụ lẫn nhau, kế toán thường không áp dụng phương pháp này:

 
 
 
 

5. 35: Theo phương pháp đại số, ẩn số phải xác định là:

 
 
 
 

6. 36: theo phương pháp đơn giá chi phí ban đầu, giá trị sản phẩm, lao vụ phục vụ lẫn nhau không tuỳ thuộc trực tiếp vào yếu tố này:

 
 
 
 

7. 37: Theo phương pháp đơn giá chi phí ban đầu, tổng giá thành thực tế của sản phẩm, lao vụ sản xuất phụ không tuỳ thuộc trực tiếp vào yếu tố này:

 
 
 
 

8. 38: Theo phương pháp đơn giá chi phí ban đầu, giá thành đơn vị thực tế của sản phẩm, lao vụ không tuỳ thuộc trực tiếp vào yếu tố này:

 
 
 
 

9. 39: Theo phương pháp giá thành đơn vị kế hoạch sản phẩm, lao vụ sản xuất phụ. Giá thành sản phẩm, lao vụ sản xuất phục vụ lẫn nhau tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

 
 
 
 

10. Khi dự án hoàn thành, báo cáo quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, kế toán ban QLDA ghi sổ như sau: (TS chịu thuế theo phương pháp khấu trừ)?