Kế toán thuế mới vào nghề và những lỗi thường gặp

1. Kê khai thuế GTGT hàng tháng, quý thường mắc lỗi sau:

– Không xác định được thời hạn kế khai theo tháng hay theo quý

– Không kê đúng mục của bảng kê đầu vào, không phân biệt hóa đơn dùng chung và dùng riêng cho hàng chịu thuế và không chịu thuế.

– Thiếu chỉ tiêu [22] thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.

– Kê khai hóa đơn không hợp lệ như : sai MST, tên doanh nghiệp, địa chỉ, hóa đơn bị sửa, xóa…..

– Cấn trừ số thuế phát sinh âm kỳ này với nợ thuế GTGT chưa nộp của kỳ trước.

– Tính vào số thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá nhập khẩu theo thông báo của Hải Quan, trong khi chưa nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu đó.

– Kê khai tờ thai nhập khẩu mà không kê theo giấy nộp tiền.

– Không ghi chú thời hạn thanh toán khi Hóa đơn GTGT đầu vào trên 20 triệu.

– Không kê khai PL01-3/GTGT đối với Doanh nghiệp kinh doanh xe gắn máy, ô tô.

– Không điền đầy đủ thông tin Doanh nghiệp.

– Không đóng dấu giáp lai tờ khai GTGT hàng tháng.

– Hạch toán, kê khai không đúng thời gian, quá thời hạn kê khai 6 tháng nhưng vẫn kê khai khấu trừ thuế GTGT.

– Không biết các lập tờ khai bổ sung và xử lý phần thuế GTGT bọ sai sót.

2. Kê khai thuế TNCN

– Kê khai sai chỉ tiêu

– Không khấu trừ thuế của cá nhân không có hđlđ có thu nhập từ 2tr trở lên

– Không xác định được khi nào khai thuế TNCN theo tháng và khi nào thì theo quý.

– Không trừ các khoản nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi tính thuế TNCN.

– Không trừ khoản phụ cấp tiền ăn mà Doanh nghiệp phải trả cho người lao động (Không vượt quá 620.000 đồng) khi tính thuế TNCN.

3. Kê khai thuế TNDN

– Không thiết lập đầy đủ hồ sơ về tài sản cố định, mua sắm TSCĐ không có hoá đơn hợp lệ.

– Hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận.Bảng chấm công

– Thiếu bảng kê hồ sơ quyết toán thuế (liệt kê danh sách hồ sơ đính kèm theo nhằm tránh thất lạc).

– Không chọn mục gia hạn nộp tiền thuế khi phát sinh thuế doanh nghiệp phải nộp khi có quyết định gia hạn nộp thuế của tổng cục thuế.

– Không loại chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN.

Theo Webketoan