Khấu trừ thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu từ năm 2015 có những thay đổi gì?

Công ty tôi thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Từ năm 2015 hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng có sự thay đổi gì không?
Câu hỏi
Công ty tôi thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, tôi nghe nói từ năm 2015 hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng có sự thay đổi. Vậy xin hỏi, công ty tôi cần khai thêm hồ sơ gì không?
Trả lời:
Theo quy định điều 11 Thông tư 156 năm 2013 của Bộ Tài chính thì từ năm 2014 trở về trước hồ số khai thuế bao gôm tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu 04/GTGT kèm theo bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu 04-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư.
Điều 2 Thông tư 26 năm 2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là chỉ còn tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT, không có bảng kê kèm theo.
Như vậy, từ năm 2015 Công ty của bạn chỉ cần nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng mà không cần phải nộp kèm theo bảng kê.
(Nguồn: Tổng Cục Thuế Việt Nam)