Khoản chi của hàng hóa hư hỏng có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Khoản chi của hàng hóa bị hư hỏng có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp không và cần phải có hồ sơ thủ tục gì?
Câu hỏi:
Công ty tôi kinh doanh mặt hàng nông sản, do thời tiết nóng ẩm nên đã làm cho một số hàng bị hư hỏng, công ty tôi không mua bảo hiểm cho số hàng hóa trên nên không được bồi thường. Xin hỏi đối với khoản chi của hàng hóa bị hư hỏng này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp không và cần phải có hồ sơ thủ tục gì?
Trả lời:
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp thì đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng này được tính vào chi phí được trừ gồm:

+ Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về hàng hóa bị bị hư hỏng hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên.

+ Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng, trong đó phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng.

+ Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường .

+ Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường

Tuy nhiên, thời hạn doanh nghiệp phải gửi văn bản giải trình cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm xảy ra hàng hóa bị hư hỏng;

Như vậy, đối với khoản hàng hóa bị hư hỏng nếu công ty của bạn có đủ các hồ sơ theo quy định nêu trên thì sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
(Nguồn: Tổng cục thuế Việt Nam)