Kiểm soát sức khỏe tài chính bằng bảng KPI tài chính

Kiểm soát sức khỏe tài chính bằng bảng KPI tài chính

☀ Cần kiểm soát bao nhiêu chỉ số tài chính – Survey của công ty kiểm toán PWC trên 65 công ty hàng đầu
☀ Tính “đủ” và “kịp” của nhóm chỉ số tài chính về tính thanh khoản và khả năng vay/ trả nợ
☀ Đo lường khả năng hoạt động bằng vốn vay của doanh nghiệp bằng cách kết hợp các tỷ số tài chính
☀ Bảng KPI đơn giản nhưng rất hiệu quả