Kiểm tra tài khoản 338 – 138 – 141 khi quyết toán thuế

Số dư các tài khoản 338 – 138 – 141 khi quyết toán thuế giúp cơ quan thuế thấy được các “dấu hiệu” bất thường của doanh nghiệp