Mua xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống mà có giá vượt trên 1,6 tỷ

 

Công ty không kinh doanh lĩnh vực vận chuyển hàng hoá, kinh doanh bán xe, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn có mua xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống mà có giá vượt trên 1,6 tỷ THÌ CHO HỎI???

• VAT đầu vào có được khấu trừ toàn bộ hay không? Nếu không khấu trừ toàn bộ thì VAT đầu vào không được khấu trừ đó hạch toán vào đâu? Và cách kê khai thuế GTGT của hóa đơn mua xe ô tô này như thế nào trên HTKK?
• Nguyên giá của phần xe ô tô vượt mức trên 1,6 tỷ đó hạch toán như thế nào và phần trích khấu hao của tài sản cố định là chiếc xe ô tô vượt trên 1,6 tỷ có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?

TRẢ LỜI:

a) VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
• Chúng ta vẫn tuân thủ Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán theo Thông tư 200 cho dù mua chiếc xe ô tô đó có trên 1,6 tỷ đi nữa thì vẫn hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định là giá trị trên 1,6 tỷ.
• Định nghĩa Nguyên giá của tài sản cố định là: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.
Ví dụ 1: Doanh nghiệp A không kinh doanh trong lĩnh vực (VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH, KINH DOANH DU LỊCH, KHÁCH SẠN ) có mua xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống, Có giá mua chưa trả nhà cung cấp là 6 tỷ và VAT là 600 triệu chưa trả tiền cho nhà cung cấp. Lệ phí trước bạ là 20 triệu đã thanh toán bằng tiền mặt
b) VỀ THUẾ GTGT:
Theo như Điểm 3 Điều 14 của TT219/2013/TT-BTC ngày 31/12/20113
– Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ. =>Tức là nếu mua xe ô tô từ 9 chỗ ngồi chở xuống mà vướt trên 1,6 tỷ thì chỉ được khấu trừ VAT đầu vào là 160 triệu=> VAT đầu vào mà trên 160 triệu sẽ hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định luôn
CÁCH KÊ KHAI TRÊN TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG
Ví dụ 2 : Doanh nghiệp A không kinh doanh trong lĩnh vực (VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, HÀNH KHÁCH, KINH DOANH DU LỊCH, KHÁCH SẠN ) có mua xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống, Có giá mua chưa trả nhà cung cấp là 6 tỷ và VAT là 600 triệu chưa trả tiền cho nhà cung cấp. Lệ phí trước bạ là 20 triệu đã thanh toán bằng tiền mặt
Chỉ tiêu 23: Ghi giá chưa VAT là 6 tỷ
Chỉ tiêu 24: Thuế GTGT là 600 triệu
Chỉ tiêu 25: Ghi 160 triệu
c) VỀ THUẾ TNDN:
⏩ Theo như Tiết e Điểm 2.2 Điều 6 của TT78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 như sau:
e) Phần chi phí trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn, ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô).=> Tức là chi phí khấu hao của phần nguyên giá vượt 1,6 tỷ thì vẫn là chi phí khấu hao về mặt kế toán nhưng sẽ không được thuế chấp thuận khi quyết toán thuế TNDN của phần chi phí khấu hao vượt 1,6 tỷ (Trừ DN kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn, ô tồ dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô)

Ví dụ 3: DN bạn KHÔNG kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn, kinh doanh ô tô. Nhưng 1/1/2015 mua ô tô chở người 4 chỗ có giá trị chưa VAT là: 2 tỷ và VAT là 200 triệu. Giả sử thời gian khấu hao của xe là 4 năm
– Thì chỉ được ghi vào chi phí khấu hao khi tính thuế TNDN trên nguyên giá 1,6 tỷ, còn phần còn lại tức là 400 triệu (phần nguyên giá) +40 triệu VAT không được khấu trừ nữa thì Phần chi phí khấu hao tương ứng với 440 triệu này các bạn nhập vào chỉ tiêu B4 (Chi phí mà thuế không chấp thuận) trên tờ khai quyết toán thuế (Tờ khai 03/TNDN) cuối năm theo từng năm khấu hao
Giải về cách hạch toán và khi làm quyết toán thuế của ví dụ trên
Có thể hình dung cách hạch toán và tính khấu hao năm 2015 của ví dụ trên như sau:
Khi mua xe ô tô, kế toán dựa vào hóa đơn hạch toán
Nợ 2113: 2.000.000.000 +40.000.000
Nợ 133: 160.000.000 (theo quy định của thuế thì VAT được khấu trừ tương ứng 1,6 tỷ)
Có 331: 2.200.000.000
☑ Vậy khi khấu hao hạch toán kế toán thì kế toán trích khấu hao hàng năm là 2.040.000.000/4 năm=510.000.000
☑ Chi phí khấu hao theo thuế chấp thuận là: 1.600.000.000/4 năm=400.000.000
☑ Chênh lệch là 510.000.000-400.000.000=110.000.000 sẽ không được thuế chấp thuận là chi phí khi tính thuế TNDN.Và 110.000.000 này các bạn nhập vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 .. Tương tư như vậy các bạn khi làm quyết toán thuế TNDN năm 2016-2018 sẽ ghi nhận vào chỉ tiêu B4 là 110.000.000
Lưu ý 1: Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn là các ô tô được đăng ký tên DN mà DN này trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký một trong các ngành nghề: vận tải hành khách, du lịch, kinh doanh khách sạn và được cấp phép kinh doanh theo quy định tại các văn bản pháp luật về kinh doanh vận tải, hành khách, du lịch, khách sạn thì KHÔNG BỊ GIỚI HẠN NGUYÊN GIÁ VƯỢT TRÊN 1,6 TỶ (TỨC NGUYÊN GIÁ LỚN HƠN 1,6 TỶ THÌ THUẾ VẪN CHẤP NHẬN PHẦN CHI PHÍ KHẤU HAO 100% CŨNG NHƯ CHẤP NHẬN PHẦN THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ 100%)
⏩ Theo như Điều 1 của TT151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Sửa đổi, bổ sung tiết e, điểm 2.2 và điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:
Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng, thanh lý xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống thì giá trị còn lại của xe được xác định bằng nguyên giá thực mua tài sản cố định trừ (-) số khấu hao lũy kế của tài sản cố định theo chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định tính đến thời điểm chuyển nhượng, thanh lý xe.
Ví dụ 4: Doanh nghiệp A có mua xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi có nguyên giá là 6 tỷ đồng, công ty trích khấu hao 1 năm sau đó thực hiện thanh lý. Số khấu hao theo chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định là 1 tỷ đồng (thời gian trích khấu hao là 6 năm theo văn bản về khấu hao tài sản cố định). Số trích khấu hao theo chính sách thuế được tính vào chi phí được trừ là 1,6 tỷ đồng/6 năm = 267 triệu đồng. Doanh nghiệp A thanh lý bán xe là 5 tỷ đồng.
Thu nhập từ thanh lý xe: 5 tỷ đồng – (6 tỷ đồng – 1 tỷ đồng) = 0 đồn
⏩ Ngoài ra theo như Điểm 6 Điều 7 của TT78/2014/TT-BTC về THU NHẬP KHÁC
6. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá khác: Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu thu được từ việc chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản.
❇ KẾT LUẬN:
Vậy trong thời gian sử dụng mà CHƯA KHẤU HAO HẾT (Khấu hao ở đây là tính theo số liệu NGUYÊN GIÁ của cả phần vượt trên 1,6 tức là nguyên giá được tính theo chuẩn mực kế toán) doanh nghiệp có CHUYỀN NHƯỢNG, THANH LÝ tài sản cố định thì GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA XE = Nguyên giá theo chuẩn mực kế toán (Tức là nguyên giá tính cả phần vượt trên 1,6 tỷ) Trừ đi phần khấu hao lũy kế tính đến thời điểm thanh lý chuyển nhượng (Phần khấu hao lũy kế này tính khấu hao theo Nguyên giá của cả phần Vượt trên 1,6 tỷ luôn) => Vậy lúc này phần GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA XE sẽ được tính vào thu nhập khác. ĐIỂM NÀY RẤT QUAN TRỌNG, CÁC BẠN CẦN LƯU Ý, Chứ không phải tính nguyên giá chỉ là 1,6 tỷ và trừ hao mòn lũy kế của phần nguyên giá 1,6 tỷ. Các bạn nên lưu ý điểm này thật kỷ.
Cũng tương tự như Ví dụ 8 bên trên nếu mà Công ty sử dụng hết 6 năm thì trong 6 năm này chi phí khấu hao của xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được thuế chấp thuận là 1,6 tỷ. Và chi phí khấu hao còn lại trong 6 năm đã trích là 6 tỷ -1,6 tỷ=4,4tỷ sẽ không được thuế chấp nhận là chi phí khấu hao được trừ. ĐÂY LÀ 1 ĐIỂM CŨNG HẾT SỨC QUAN TRỌNG, CÁC BẠN LƯU Ý
Theo ketoanantam