Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu Kinh tế, khu Công nghệ cao

35_2016_NQ-CP

 

Tải tài liệu