Nguyên lý kế toán

Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam những năm qua đã không ngừng thay đổi để hoàn thiện và phát triển cho phù hợp với nền kinh tế thị trường và tương thích với các chuẩn mực kế toán quốc tế. Bên cạnh đó, thông tin kế toán của doanh nghiệp là một công cụ quan trọng để giúp các nhà quản lý, các cơ quan chức năng và các đối tượng có quan tâm đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dựa vào đó đưa ra các quyết định phù hợp.

Nguyên lý kế toán là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế. Để đáp ứng kịp thời tài liệu phục vụ cho học tập, nghiên cứu và thực hành nghiệp vụ nguyên lý kế toán trong các doanh nghiệp. Để học tốt môn nguyên lý kế toán thì giáo trình là quyển sách không thể thiếu. Hầu như, tất cả nội dung trong giáo trình nguyên lý kế toán đều rất quan trọng, do đó các bạn phải nắm được phần lớn nội dung để có kiến thức cho những môn học tiếp theo. Nội dung giáo trình được trình bày trong 7 chương, mỗi chương nói về một nội dung cơ bản của kế toán. Đây là những bài học vỡ lòng của môn kế toán tài chính nói về những cái cơ bản nhất cho người mới bắt đầu làm quen với kế toán.

Giáo trình Nguyên lý kế toán được biên soạn trong điều kiện hành lang pháp lý về kế toán, kiểm toán của Việt Nam đang trong tiến trình nghiên cứu và hoàn thiện cho phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế