Nguyên lý kế toán – Bộ đề 03 (Từ câu 21->30)

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán dành cho những bạn kế toán còn chưa đủ tự tin về kiến thức của mình, mong muốn được làm những bài tập kế toán một cách tổng hợp và có đáp án để so sánh, qua đó bổ sung thêm phần kiến thức còn thiếu của mình.

1. Câu 21. Cty M thuộc đối tượng nộp thuế theo pp khấu trừ. Mua 1 máy fax theo HĐ (GTGT) 880USD (gồm VAT 10%) chưa trả tiền, dùng cho VP quản lý do quỹ phúc lợi đài thọ. TGTT tại ngày giao dịch là 15.930đ/USD

 
 
 
 

2. Câu 22. Đầu tư vốn trực tiếp vào cty A, có quyền biểu quyết trên 50% và có thỏa thuận nhà đầu tư không có quyền kiểm soát.

 
 
 
 

3. Câu 23. Góp vốn liên doanh bằng TGNH ngoại tệ, nếu tỷ giá xuất ngoại tệ nhỏ hơn tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.

 
 
 
 
 

4. Câu 24. Chọn phát biểu đúng, DN nộp thuế

 
 
 
 

5. Câu 25. Cty sx nhập kho sản phẩm từ SX, kế toán phản ánh

 
 
 
 

6. Câu 26. Chuyển khoản mua 200 CP thường của cty M (MG 1tr đ/CP) với giá 1,1trđ/CP,biết tỷ lệ góp vốn vào cty M là 20% và có ảnh hưởng đáng kể. Thanh toán chi phí mua bằng tạm ứng là 1trđ.

 
 
 
 

7. Câu 27. Chuyển nhượng một số CP có giá gốc 50.000.000đ với giá bán 55.000.000. Thanh toán cho người môi giới bằng TM 100.000. Sau khi thu tiền chuyển vào TK cá nhân để trả lương cho CNV.

 
 
 
 

8. Câu 28. Chọn câu phát biểu sai

 
 
 
 

9. Câu 29. Nhập kho từ sx 500spA với giá 7.000đ/sp, 200spB với giá 6.500đ/sp

 
 
 
 

10. Câu 30. Bản chất của các số âm trên Bảng cân đối kế toán là để: